Шест двойки са подпомогнати по общинския фонд „Ин витро“ през втората половина на 2021 г., родени са две двойки близначки

Снимка: Община Разград

Шест двойки са подпомогнати по общинския фонд „Ин витро“ през втората половина на 2021 г. Това става ясно от отчета за дейността на Комисията за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на Община Разград. Информацията за дейността на комисията, чийто председател е заместник-кметът на Община Разград Хабибе Расим, е внесена в Общински съвет-Разград в изпълнение на разпоредбата на чл. 17 от Правилника за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на Община Разград.

От 1 юли до края на 2021 г. в деловодството на Община Разград са подадени общо 6 заявления за подпомагане по Правилника за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на Община Разград. На трите проведени в този период заседания на комисията, шестте двойки и семейства са одобрени за финансиране. Те са представили първични счетоводни документи и медицинска документация за извършените процедури са издадени заповеди и са изплатени  финансови средства в размер на 9 311,50 лв.

YouTube

Пред първата половина от годината подалите документи и подкрепени двойки бяха 5.

Според Правилника за финансово подпомагане се отпускат средства в размер на реално направените разходи, но не повече от 2500,00 лева на двойка, семейство или лице. В бюджета на Община Разград за фонд „Ин витро“ за 2021 г. бяха предвидени 50 000 лв.

През  2021 г. с финансовата подкрепа на общински фонд „Ин витро“ са родени две двойки близнаци – момичета. Общият брой на родените деца от създаването на фонда през 2012 г. до 2021 г. е 17, като 10 от тях са момичета, 7 са момчета.

Припомняме, че право на финансиране от общинския фонд „Ин витро“ имат семейства и двойки със стерилитет, при които може да се приложи лечение с методите на Асистираните репродуктивни технологии и отговарят на следните критерии:

  • да са български граждани с постоянен и настоящ адрес на територията на община Разград през последните три години. При двойките във фактическо съжителство и при семействата на това условие следва да отговаря поне единият от кандидатите;
  • да нямат задължения към Община Разград;
  • да са здравно осигурени /без прекъснати здравноосигурителни права/;
  • да не са осъждани за престъпления от общ характер и поставени под запрещение;
  • жените да са на възраст 43 ненавършени години.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе