Изграждат автосервиз в Кубрат с европейски средства

Получателят на евросредствата „Жоро транс 67” ЕООД ще осъществи проект „Преустройство на част от сграда „Ремонтна работилница за комбайни” в „Автосервиз” в УПИ №ХХХII, кв. 117 по ПУП на гр. Кубрат”.  Това става ясно от прессъобщение на ОИЦ-Разград.

Финансирането е от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Завет – Кубрат.

YouTube

Стойността на проекта е 159 938.88 лева, от които 119 954.16 лева са безвъзмездна финансова помощ, а останалите 39 984.72 лева са собствено финансиране на бенефициента.

Проектните дейности предвиждат техническо обслужване и ремонт на автомобили и малогабаритна селскостопанска техника – ремонт на механиката на автомобила, текущо техническо обслужване, регулиране и балансиране, замяна и монтаж на вътрешни и външни гуми на превозното средство.

Проектът включва и строително монтажни работи, в т.ч. преустройство на част от съществуваща сграда, изпълнявала функциите на ремонтна работилница за комбайни, в „Автосервиз”.

Ще се закупят нови машини и оборудване, сред които двуколонен електрически хидравличен крик, машина за де/монтаж на гуми, колички с инструменти, елемент стенд горивна система и шкафове за инструменти.

В рамките на инвестицията е заложено откриването на две работни места.

Дейностите се очаква да приключат до средата на 2025 година.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе