Млад агроном от село Лудогорци изпълнява проект за преработка на селскостопански продукти

Сали Моамер Сали от село Лудогорци е получател на евросредства по проект „Закупуване на Универсална Сушилна инсталация с колички и Универсална Сушилна инсталация тип „Дюшек”. Той е подкрепен по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти” на Стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на МИГ Исперих, с финансиране от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съобщават от Областен информационен център (ОИЦ) – Разград.

Общата стойност на проекта възлиза на 108 465 лева, 50% от които са европейско финансиране, а останалите 50% – собствено участие на бенефициента.

YouTube

В рамките на проекта младият агроном, собственик на „Био Хербс – СМ” ЕООД, ще закупи две универсални сушилни инсталации. Едната ще бъде използвана основно за сушене на плодове – сини сливи, а втората тип „Дюшек”, ще се използва за изсушаването на етеричномаслени култури – маточина и мента.

Проектните дейности се очаква да приключат до края на юни 2023 година.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

dm petroleum

Върни се горе