С европроект в село Лудогорци модернизират животновъдното стопанство

Едноличният търговец Едхем Хюсеин е получател на евросредства по проект „Модернизиране на животновъдно стопанство” в рамките на мярка  4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Исперих, съобщават от Областен информационен център (ОИЦ) – Разград.

Финансирането е от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

YouTube

Инвестицията включва закупуване на колесен трактор и силажокомбайн, с които да се  подобрят жизнеспособността и условията на труд в животновъдното стопанство.

Общата стойност на проекта е в размер на 92 713.60 лева, от които половината са безвъзмездна финансова помощ, а другата половина – собствено финансиране на бенефициента.

Проектните дейности ще продължат най-късно до септември 2022 година.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

dm petroleum

Върни се горе