Община Исперих ще ремонтира две селски читалища с евросредства

В началото на месец март местната управа подписа договор за изпълнение на проект „Подобряване на културната инфраструктура в населените места на община Исперих (с. Вазово и с. Делчево)”.  Това става ясно по информация на ОИЦ-Разград.

Изцяло безвъзмездното финансиране за реализацията му в размер на 122 482.76 лева е от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. То се предоставя чрез мярка 7.4 „Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на местни основни услуги за селското население, включително развлечения и култура, и свързаната с тях инфраструктура” на МИГ Исперих.

YouTube

Проектните дейности включват извършване на ремонти на сградите, в които се помещават двете читалища в селата Вазово и Делчево, както и закупуване на най-необходимото обзавеждане и оборудване за тях.

За Читалище „Съзнание 1927” в село Вазово се предвижда ремонт на покрива, зрителната зала, сцената и заседателната зала, и закупуване на оборудване и обзавеждане.

В Читалище „Самообразование 1930” в село Делчево ще се ремонтират покрива, зрителната зала и сцената, ще се закупи обзавеждане.

Очаква се всички дейности да приключат до началото на март 2025 година.

Осъществяването на проекта ще допринесе за създаване на благоприятна творческа среда за самодейните и творчески състави, разширяване на читалищните дейности, стимулиране на инициативността и пълноценното участие на живущите в селата, социално включване на младежите и възрастните.

Надеждата е да се подобри качеството на живот в населените места и това да е съпроводено с намаляване на миграционните нагласи сред техните жители.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

dm petroleum

Върни се горе