21 читалища получават финансова подкрепа от Община Разград за представени от тях проекти

21 читалища получават финансова подкрепа от Община Разград в края на календарната година. Подпомагането на разградските представители на най-старите културни…