ЕНЕРГО-ПРО развива ВЕИ проекти и адаптира мрежата към новите пазарни реалности, обсъди се въпроса с вилната зона на Разград

На срещи с местната власт в Русе и Разград ръководството на ЕНЕРГО-ПРО обсъди посоката на развитие на компанията в услуга на потребителите. Един от основните акценти на визитите беше растежът на ВЕИ сектора и свързаните с това инвестиции за адаптиране на мрежата. ЕНЕРГО-ПРО има утвърдена практика в подкрепа на използването на енергия от възобновяеми енергийни източници. В настоящия момент ролята на енергийната компания в този аспект е инвестицията в нови съоръжения за присъединяване на обекти към електроразпределителната мрежа. По този повод с кметовете на двата областни града бяха обсъдени присъединителните процедури, които са пряко свързани с одобрения и срокове на общинската администрация.

Друга основна тема на срещите беше повишеното заселване в крайградските райони през последните една-две години, което води до промени в модела на потребление на електроенергия. Тези промени изискват време за пренастройване на мрежата към по-високото натоварване. В отделни случаи се налагат спешни инвестиции, а проектирането и изграждането на нова мрежа е процес, който се нуждае от прецизен анализ и предвиждане на бъдещото развитие на тези райони. В тази връзка с кмета на Разград Денчо Бояджиев беше обсъден въпросът с вилната зона на града, където през последните години се наблюдава значително заселване, строителство на нови сгради, масивни вили, къщи. Районът е извън регулация, което възпрепятства възможността електроразпределителното дружество да извърши инвестиции за реконструкции на съществуващите и изграждане на нови съоръжения. Използван беше моментът да се подчертае важността на активния диалог с местната власт за взимането на най-ефективните решения за съответния регион.

YouTube

Управителите на ЕНЕРГО-ПРО запознаха кметовете с предвидените през 2022 г. инвестиции в двете области – 5,6 млн. лева в област Русе и 2,9 млн. лева в област Разград. Даниела Димитрова, Анжела Тонева и Ангел Ангелов от Управителния съвет на дружеството представиха пред ръководството на Община Разград инвестиционната си програма за отминалата и настоящата година. През 2021 г. „Енерго Про“ е инвестирало 3,5 милиона лева в област Разград, а плановете за 2022 г. са за 2,9 милиона лв.

Сред другите актуални теми на срещите с местната власт в региона беше увеличеният брой услуги за потребителите, предлагани онлайн чрез Виртуалния Център за обслужване на клиенти на ЕНЕРГО-ПРО на адрес my.energo-pro.bg. Засегнат беше и въпросът за просрочените задължения на ВиК Дунав в размер на близо 1 млн. лева, което затруднява разплащането с доставчици на енергия, води до ликвидни проблеми, а като последица влияе на оперативната дейност на компанията.

Обиколката на ръководството на ЕНЕРГО-ПРО продължава и в останалите областни градове в Североизточна България с цел обсъждане на актуални теми от съвместен интерес.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе