Отлични постижения на учениците от Механото

За поредна учебна година учениците от НПТГ „Ш. Петьофи“ участваха в състезанието по приложна електроника „Мога и зная как“, училищният кръг на което се проведе на 07.02.2022 г. Учениците от двете възрастови групи – Джанер Хълми, Серкан Салим и Осман Нурула – от 10 б клас, Иван Недялков, Джелил Хасанов и Бекир Бекир от 12 клас, се класираха за регионалния кръг. За доброто си представяне в състезанието дванадесетокласниците Иван, Джелил и Бекир получиха сертификати, даващи възможност да бъдат приети за студенти в ТУ – Варна, преди да са приключили обучението си и да са се дипломирали.

YouTube

На 12.03.2022 г. в НПТГ „Ш. Петьофи“ се проведе областния кръг на XXXVIII олимпиада по техническо чертане. Нашето училище бе представено от: Кристиян Христов и Мерт Сюлейманов – I група, Хюсеин Бекир, Рюзгяр Бахри и Петър Стоянов – II група, Мариян Йорданов и Васил Атанасов – III група. Те са ученици от VIII, IX, X и XI клас от специалностите „Машини и системи с ЦПУ“, „Металорежещи машини“ и „Мехатроника“.

На 16.03.2022 г. за пръв път в НПТГ се проведе регионалния кръг на Национален учебно-професионален конкурс „Най-добър млад инсталатор”. Отборът на Механото – Константин Коцев, Ерен Ибрям и Джамал Кимов, специалност „Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна“ от 12 клас, възпроизведоха за 150 минути фигурата от тръби (метални и пластмасови) по зададена схема, като използваха подходящи материали и инструменти, предоставени им по време на състезанието. Работата на учениците наблюдаваха представители на „Овергаз – мрежи – Разград“. Ръководството на НПТГ „Ш. Петьофи“ изказва благодарност на фирмите-партньори Екотерм 20 ООД, Терм 2006 ООД и „Овергаз – мрежи – Разград“, които оказаха съдействие за провеждането на регионалния кръг на НУПК „Най-добър млад инсталатор”. Пожелаваме успех на отбора на НПТГ в следващия етап на конкурса!

На 19.03.2022 г. ще се проведе националния кръг на състезанието „Най-добър техник в машиностроенето“. Гимназията ще бъде представена от учениците Мариян Йорданов и Денис Стефанов. Успех момчета!

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе