140 ученици от Механото се включиха в клубовете по интереси от II учебен срок

Стартираха заниманията по интереси в НПТГ „Ш. Петьофи“. Формирани са 9 групи от тематичните направления: дигитална креативност, технологии, спорт, изкуства…