Механото в Разград представя различните професии съвместно с разградски фирми

Във връзка със стартирането през учебната 2018/2019 година на Механизъм за координиране на дейностите за популяризиране на професиите сред учениците…

140 ученици от Механото се включиха в клубовете по интереси от II учебен срок

Стартираха заниманията по интереси в НПТГ „Ш. Петьофи“. Формирани са 9 групи от тематичните направления: дигитална креативност, технологии, спорт, изкуства…

33 ученици от НПТГ „Шандор Шетьофи“ получиха сертификати от програмата за ученически практики

През учебната 2017/2018 година в проект „Ученически практики –фаза 1“ от НПТГ „Шандор Петьофи“  участие взеха 33 ученици от специалностите:…