Още 10 дни разградските училища кандидатстват за безплатната програма “Училища за пример”

Снимка: Заедно в час

Десет дни имат училищата от Разград и областта да кандидатстват за програмата за професионално развитие на училищни екипи “Училища за пример” на фондация “Заедно в час”. Програмата е двугодишна и подкрепя учебните заведения устойчивото да подобряват управленските и преподавателските си практики и да допринасят за успеха на всички ученици в училището. 

В третия випуск на “Училища за пример” ще бъдат избрани 25 училища от цялата страна, а крайният срок за кандидатстване е 31 март на сайта zaednovchas.bg/model-schools.

YouTube

Кандидатурите се обработват по реда на пристигането им. Одобрените на първия етап (попълване на формуляр) преминават през интервю, а след това научават и финалното решение дали са приети в програмата. Осем нови училища вече са одобрени за участие в програмата. Остават още 17 места, за които се търсят най-мотивираните кандидати. 

“Програмата е възможност за училищните колективи да работят целенасочено и много по-уверено за подобряване на средата в училище за всички – ученици, учители, родители и управленски екип. Във всички елементи на програмата сме вложили години опит, експертиза от България и чужбина и интегриране на обратната връзка на участниците в програмата до момента. Вярваме, че мотивираните и добре подготвените професионалисти са най-ценният ресурс в образователна система. Именно затова с програмата целим да активираме потенциала, с който разполага всяко училище.”, споделя Ивелина Пашова, ръководител „Обучения на училищни екипи“ в „Заедно в час“.

Какво включва програмата

През двете години в програмата училищата получават съвременни обучения с квалификационни кредити, насоки за приложение на наученото в практиката, надграждаща подкрепа от ментор и много споделен опит, ресурси и вдъхновение от други училища в страната. 

Програмата „Училища за пример“ е единствена по рода си в България и се състои от две неразделни части:

  • Курс “Лидерство в училище”, който надгражда управленските умения на училищния колектив, подкрепя директорите и други членове на екипа да доразвиват своите лидерски качества и по-ефективно да постигат заложените си цели за успеха на учениците и развитието на училището.
  • Курс по избор на училището, свързан с подобряване и осъвременяване методите на преподаване по следните теми: Умения на 21. век, STEM, подкрепа за ученици с различен майчин език и социално-емоционално учене. Тези курсове надграждат уменията на учителите да прилагат ефективно педагогически практики в конкретна област, спрямо нуждите на самото училище. През двете години в програмата училищата могат да се възползват от два избираеми курса.

95% от учителите и директорите в програматасподелят, че „Училища за пример“ помага на училищния екип да работи за подобряване на образователните резултати и благосъстоянието на учениците, а 91% смятат, че програмата им дава конкретни инструменти и практики, които да интегрират в работата си.

За кои училища е програма “Училища за пример”

В програма “Училища за пример” могат да кандидатстват всички държавни и общински училища в страната, без значение от населеното място, броя учители и профила на училището и предизвикателствата, с които се сблъскват. Ключово условие за участие е училищните екипи да са мотивирани и да търсят училищна промяна, която поставя учениците в центъра на обучителния процес.

Участието в програмата е безплатно за училищата. Всички обучения са регистрирани в Министерство на образованието и учителите получават съответния брой кредити. 

“Училища за пример” в област Разград

Програмата стартира през 2020 г., като в момента работи с 47 училища и близо 500 учители и директори от цялата страна. Сред участниците в програмата има и три училища от област Разград. Това са СУ „Христо Ботев“ в Кубрат и разградските ОУ „Иван Сергеевич Тургенев“ и ОУ „Васил Левски“. Дългогодишен корпоративен партньор на „Заедно в час“ в област Разград е ADM. 
Сред останалите училища в програмата има огромно разнообразие – начални, основни, средни училища, математически, профилирани и професионални гимназии, както и едно спортно училище. Има участници от малки и отдалечени населени места, както и от общински и областни центрове. 

За „Заедно в час“

Фондация “Заедно в час” повече от 11 години работи за това всяко дете в България да има достъп до качествено образование и възможност да реализира потенциала си, независимо от средата, в която живее, и социално-икономическия си произход. За тази цел фондацията развива нови учители, подкрепя цели училищни екипи и изгражда партньорства за въвеждането на добри практики в образователната система. “Заедно в час” е създадена по инициатива и с финансовата подкрепа на фондация “Америка за България” и е част от глобалната образователна мрежа Teach For All.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе