Министър Проданов подписа заповед за предприятията в туристическия сектор, които ще получат държавна помощ на обща стойност 30 млн. лв.

Министерството на туризма одобри за финансиране 2683 заявления по  Схема BG-176789478-2021-06 – Предоставяне на безвъзмездни средства за подпомагане на туристическия сектор за компенсиране на загуби, възникнали пряко и/или косвено от ограниченията в дейността на предприятията поради въведените противоепидемични мерки на обща стойност 30 млн. лв. Мярката представлява схема за държавна помощ под формата на преки безвъзмездни средства съгласно раздел 3.1 от Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на COVID-19. Кандидатстването за получаването на помощ се осъществи в Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ) в периода 28.01.2022 – 04.02.2022 г.

Безвъзмездните средства се предоставят еднократно за компенсиране на загуби, възникнали пряко и/или косвено от ограниченията в дейността на предприятията поради въведените противоепидемични мерки. Разпределени са на пропорционален принцип спрямо броя на одобрените заявления за подпомагане и реализирания оборот по допустимите КИД-2008 през 2019 г. без данък върху добавената стойност (ДДС), но не повече от 20 на сто от реализирания оборот през 2019 г. без ДДС, като индивидуален максимален размер за допустимите кандидати в туристическия сектор и не повече от размера на загубата, която е разликата на стойността на реализирания оборот през 2019 г. без ДДС минус сумарната стойност на реализирания оборот през 2020 г. без ДДС и всички получени държавни помощи през 2020 и 2021 г.

YouTube

Общият брой разгледани заявления за кандидатстване е 3 180 бр., като от тях до финансиране са допуснати 2683 заявления.

Средствата ще бъдат преведени по банков път на одобрените предприятия.

Списък на предложените за финансиране предприятия по Схема BG-176789478-2021-06, може да намерите в прикачения файл:

Напомняме, че насоки за разходване и отчитане на получената помощ се съдържат в т. 8 и т. 9 на Указания за кандидатстване и правила за предоставяне на безвъзмездни средства по Схема BG-176789478-2021-06 и за Ваше улеснение същите могат да се открият на следната интернет страница: https://enims.egov.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/66d49bbd-2d91-44d6-a4c4-bf3de5681181

Срокът за отчитане по настоящата схема е до 6 (шест) месеца от датата на заповедта за предоставяне на помощта предприятията.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе