Детското правосъдие бе тема на дискусия между магистрати и десетокласници от ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“

Днес, 29.03.2022 г., в ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ Разград се проведоха две последователни беседи с ученици от 10 „г“ и 10 „б“ клас на тема „Детско правосъдие. Малолетни и непълнолетните – свидетели, жертви и извършители на престъпление. Домашното насилие. Участие в съдебни процедури. Синя стая. Органи, които могат да предложат подкрепа и защита. Как да се предпазим да не станем жертва на престъпления?“. Лектори бяха съдия Нели Генчева от Районен съд – Разград и прокурор Десимира Недкова от Районна прокуратура- Разград.

YouTube

В началото на срещите си с десетокласниците, лекторите разясниха, че в правото на нашата страна са определени три възрастови категории на индивидите: малолетен – до 14 години; непълнолетен – от 14 до 18 години и пълнолетен – над 18 години. Всяка от тези категории има различни права и задължения. Учениците бяха запознати с предвидените в Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни възпитателни мерки, които могат да бъдат наложени на малолетни и непълнолетни извършители на противообществени прояви. Научиха какви са правомощията на Детска педагогическа стая и на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Съдия Генчева поясни, че извършеното от дете до 14-годишна възраст не се нарича престъпление, а противоправна проява, като най-тежката мярка, която се налага на малолетни и непълнолетни лица – настаняване във Възпитателно-училище-интернат се налага само от съд.

Прокурор Недкова ги информира за основните видове наказания, предвидени в НК, както и това, че тези наказания, когато се налагат на непълнолетни лица се определят при специални правила, според които размера на наказанието се редуцира за лицата от 14 до ненавършени 18 години. Обясни им, че децата могат да участват в досъдебни производства и в наказателни процеси както като свидетели, така и като пострадали. Акцентира на едно от основните задължения, които всеки в качеството му на свидетел има, а именно задължението да говори само истината и да не я затаява.  

Разяснено бе как протича един разпит в т.нар. „Синя стая“ – защо се използва това специализирано помещение, какви лица присъстват и кой задава въпросите към детето.   

Беседите в гимназията продължават веднага след пролетната ваканция, когато магистрати ще се срещнат с деветокласници.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе