Бинарен урок по математика и информационни технологии се проведе в петите класове на ОУ „Иван С. Тургенев“

На 30 и 31.03 2022г, в 5. а и 5. б  клас при ОУ „Иван С. Тургенев“ – гр. Разград се проведоха иновативни бинарни уроци по математика и информационни технологии под ръководството на г-жа Силвия Хараланова – учител по информационни технологии и г-жа Мая Бобчева – учител по математика. Уроците са част от поредицата уроци в нашето иновативно училище. Използването на ИКТ по математика води до обогатяване знанията и повишаване дигиталната компетенция на учениците. Предметите математика и информационни технологии поставят основите на методология, която намира приложение във всички области на общообразователната подготовка. Те се допълват взаимно и са в тясна взаимовръзка. Така по един ефектен и нестандартен начин се съчетават знанията и уменията по двата предмета на учениците от 5 клас.

YouTube

Темата на интерактивния урок е „Упражнение. Електронни таблици. Диаграми.“ Г-жа Бобчева, постави задачата по математика на учениците за пресмятане на среден успех по учебните предмети, представени в табличен вид. Учениците я решиха под нейно ръководство. Г-жа Хараланова показа на петокласниците как бързо и лесно могат да онагледят представените таблични данни чрез компютър с програмата Microsoft Excel. Учениците представиха табличните данни, като използваха три вида диаграми – колонна, линейна и кръгова. Учениците проявиха изключителен интерес по време на урока и участваха активно в часа.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе