С ученически дебати и фотоизложба в Разград ще се отбележи Международният ден на ромите

снимка: Papalin4o Photography

На 8-ми април 2022 г. – Международния ден на ромите, от 09:00, в заседателната зала на Общински съвет – Разград ще се проведе форум по дебатиране между ученици от шест училища от Северна България. Събитието се провежда от сдружение „Асоциация Интегро“ под патронажа на Областния управител на област Разград – д-р Деян Димитров като председател на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси.

Ученическият дебат е част от дейностите на Програмата на сдружение „Асоциация Интегро“ – „Подкрепяща среда за ромски младежи за придобиване на средно образование” и е посветен на Международния ден на ромите.

YouTube

Форумът включва дебати по следните теми: „Българското общество е достатъчно толерантно“, „Интернет общуването е ефективно“ и „Сътрудничеството е по-добър подход от лидерството за разрешаването на местни проблеми“.

Програмата се изпълнява от 2006 г. насам, като към настоящия  момент чрез нея са подкрепени над 1 200 младежи, които успешно завършиха средното си образование, а над 300 от тях продължиха да учат във висши учебни заведения в България.

През последните две години Програмата се разви, като към момента предоставя комплексна подкрепа на ученици в гимназиална степен на обучение от 6 училища, която се изразява в: предоставяне на учебници и учебни помагала; менторство; подкрепа с дрехи и храна за най-уязвимите. Училищата, в които Програмата се изпълнява през настоящата 2021/2022 учебна година са следните: Професионална гимназия по селско стопанство „Хан Аспарух“, гр. Исперих; Средно училище „Трайко Симеонов“, гр. Шумен; Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост, гр. Омуртаг; Средно училище „Цанко Бакалов Церковски“, Никола Козлево; Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Върбица и Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“,  гр. Антоново. Програмата поставя особен акцент над менторството, което включва два компонента – индивидуално и групово, чрез клубове „Дебати“. Основната цел на тази дейност е учениците да практикуват своите знания и да подобрят социалните си умения. Освен това, се очаква да има подобрение в критичното мислене по злободневни въпроси, свързани с тяхната възраст.

Дебатът ще открие г-н Деян Димитров – областен управител на област Разград. Приветствие към учениците ще отправи г-жа Хабибе Расим – заместник-кмет на община Разград по хуманитарните въпроси. Във фоайето пред залата на Общински съвет – Разград ще бъде експонирана фотоизложба на снимки, направени от ученици през годините, която ще премине под наслов „Всички заедно в едно общество – ръка за ръка“ и ще бъде посветена на 8-ми април – Международния ден на ромите. 

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе