Обявени свободни работни места в област Разград към 11 април

Бюро по труда – Разград /общините Разград,  Лозница и Цар Калоян/

1 контрольор, качество, средно образование

1 помощник-възпитател, средно образование

YouTube

2 обслужващи магазин, средно образование/проф.квалификация

3 водачи, селскостопански машини, средно образование/растениевъдство

1 организатор, експедиция, средно образование

2 работници, кухня, основно/средно образование/

2 работници производство на мелничарски и нишестени изделия, средно образование

5 машинни оператори, машини и съоръжения в металургията, средно образование

2 зареждачи, промишлено производство/ръчно/, основно/средно образование

4 животновъди, основно образование

8 гипсаджии, мазачи, основно/средно образование

10 шивачи, основно образование

1 медицинска сестра, ПВУЗ/ВУЗ

1 гл. счетоводител, висше образование, MS Office

3 общи работници, средно образование

1 готвач, средно образование, с документ

2 учители, общообразователен учебен предмет , гимназиален етап, висше образование

5 работници, обработка на вътрешности, средно/основно образование

5 разфасовчици, средно/основно образование

5 шофьори, тежкотоварен автомобил -12 и повече тона, правоспособност

1 мияч, превозни средства, средно образование

1 автомонтьор, средно образование

2 работници-дезинфектори, средно образование

3 лични асистенти, средно/основно образование

2 електротехници, средно техническо образование

3 охранители, средно образование

1 машинен оператор, металообработващи машини

2 социални асистенти, основно/средно

10 лекари, висше образование „Медицина” /по специалности/

1 медицинска сестра, висше образование-бакалавър

5 акушерки, висше образование-бакалавър            

1 монтьор, електронно производствено оборудване, средно техническо образование

20 шивачи, мъжко/дамско облекло, основно/средно образование

3 инженери  КИПА, висше образование

5 машинни оператори,фармацевтични продукти, средно образование

5 пакетировачи, основно/средно образование

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

– За обучение

1 автомеханик

 

Бюро по труда – Исперих /общините Исперих и Самуил/

2 отчетници, водещи документи за оценка, средно образование

1 водач, мотокар, основно образование/ПК-електрокар, мотокар/

1 машинен оператор, силози, средно-специално, техническо

1 крупие, основно/средно образование

1 общ работник, основно образование /чл. 38 от ЗХУ/

1 стрелочник, средно образование /ПК-стрелочник, чл. 38 от ЗХУ/

 

Бюро по труда – Кубрат /общините Кубрат и Завет/ 

1 работник, животновъд, без изискване за образование

2 готвачи, средно образование

3 водачи, селскостопански машини, правоспособност

1 разфасовач, начално образование

6 машинни оператори, основно образование

1 лекар,нервни болести,висше/медицина-неврология

4 машинен оператор, основно образование

** За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

dm petroleum

Върни се горе