По-голяма е конкуренцията за учителски места в Разград и областта

Почти двойно е увеличението на кандидатите за едно учителско място през последните две години, включително и за малките населени места и училищата с по-предизвикателен контекст. Това отчита вътрешно проучване на фондация “Заедно в час” сред училища в цялата страна, включително и такива от област Разград. 

“Пандемията и несигурността в много икономически сектори провокираха повече хора, които преди години са завършили педагогически специалности, да се върнат към учителската професия. Тази конкуренция обаче не е изцяло с положителен знак, защото прави още по-предизвикателен процеса на подбор за директорите да изберат най-подходящите кандидати, които са най-добре подготвени за работа в контекста на съвременното образование.”, споделя Гергана Ефремова, старши специалист “Стратегически партньорства” в “Заедно в час”.

YouTube

Ефремова допълва, че много от директорите споделят, че кандидати, които формално отговарят на критериите за назначение в училище, не винаги имат правилните нагласи, мотивация и подготовка, които са водещи за успеха на един учител и неговата добавена стойност за учениците.

Именно предварителната прецизна селекция и съвременна педагогическа подготовка, която осигурява “Заедно в час” за учителите в своята програма ”Нов път в преподаването”, са причина все повече директори от цялата страна да се доверяват на организацията и да търсят партньорство. 

Всички държавни и общински училища от област Разград могат да подават заявки за предварително подбрани и обучени учители от програмата, които да започнат работа в училище през септември 2022 г.

Заявките за нови учители се приемат на сайта https://zaednovchas.bg/schools/ 

Програма “Нов път в преподаването” е отворена за партньорство с всички училища, в които ръководството и преподавателския колектив вярват и работят за успеха на всички ученици. Програмата е подходяща за училища, които проактивно работят за положителна промяна в българското образование, готови да подкрепят млади и мотивирани колеги и да прилагат иновативни практики.

“Учителите в програмата получават от “Заедно в час” специално разработени обучения, менторска подкрепа, възможности за кариерно развитие, полезни ресурси, професионални контакти и силни приятелства. От 2020 г. в програмата са въведени и специални модули за ефективно преподаване в онлайн среда, които се оценяват високо от директорите на училищата партньори. Всичко това са предимства, от които се възползват и училищата, в които учителите започват работа”, споделя още Гергана Ефремова.

Учителите в Разградско
В област Разград „Заедно в час“ работи от 2014 г. През настоящата учебна година в региона преподават 9 учители от програма „Нов път в преподаването“ в 4 училища партньори в Разград (ОУ „Иван Сергеевич Тургенев“, ОУ „Васил Левски“ и СУ „Христо Ботев“) и Завет (СУ „Св. Св. Кирил и Методий“). Учителите в областта преподават по математика, английски език, в начална степен и като възпитатели в начален етап и прогимназия. много от възпитаниците на програмата също продължават да преподават в областта.
Дългогодишен корпоративен партньор на организацията в региона е ADM.

Какъв е профилът на учителите

През последните години има засилен интерес към програмата – като традиционно по-малко от 10% успяват да преминат взискателния подбор. Одобрените кандидати имат готовност да работят в училища в малки населени места, в крайни градски квартали и с уязвими групи, където учениците срещат повече затруднения с усвояването на учебния материал, имат ниска мотивация за учене и са в риск от отпадане от образователната система.  

Участниците в програмата залагат на индивидуален подход с учениците, наблягат върху мотивацията и прилагат разнообразни форми на обучение в класната стая и отвъд нея. Новите учители могат да допринесат към училищния екип с разнообразен опит и умения, сред които са владеене на чужди езици, доброволчество, проектната дейност и справяне с непредвидени ситуации. 

Всички нови учители от „Нов път в преподаването“ са част и от Национална програма “Мотивирани учители” на МОН

Участниците в програмата, които нямат педагогическа правоспособност, придобиват такава в акредитиран български университет и като част от Национална програма “Мотивирани учители” на Министерство на образованието и науката. Програмата предлага на училищата в страната да привлекат мотивирани и подготвени специалисти от разнообразни професионални области със или без педагогическа квалификация. “Заедно в час” е партньор, съвместно със СБУ и отговаря за осъществяването на модул 1 и 3 от програмата, които включват обучението, подготовката и подкрепата на новите учители. Чрез назначаването на учител от програма „Нов път в преподаването“ училището автоматично става участник и в Националната програма. 

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе