Археологическото и културно наследство на Исперих и региона ще влезе в дигитална игра

Експертите и музейните специалисти от Исперих ще привличат публика с иновативни и интерактивни методи и технологии. Това е част от новия проект „Ревитализиране на обекти за представяне на културно – историческото наследство на Община Исперих“, който Община Исперих спечели по програма на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Проектът включва ремонт на местата за представяне на културни ценности от фондовете на Исторически музей – Исперих и включване на новите технологии в представянето им.

По проекта е предвидено осъвременяване на базата на художествената галерия и залата за временни археологически експозиции, както и прилежащите към тях пространства. Ще се доизгради ел. инсталацията в експозиционната зала, залата и фондохранилището към нея ще се оборудват, ще се извърши ремонт на пространството пред галерията, ще се обособи магазин за сувенири.

YouTube

Пространството за временни експозиции в административната сграда на музея също ще се ремонтира, ще се осигури достъпна среда за хора с увреждания, фоайето към изложбената зала ще се реновира и ще се превърне в творчески център за работа с деца, ще се ремонтират тоалетните за посетители.

След приключване на ремонта в двете зали ще бъдат организирани и представени по иновативен начин две изложби. Едната ще бъде постоянна – с картини на местни художници, а другата временна. Тя ще бъде археологическа и ще представя чрез виртуален тур с вградени тримерни модели най-ценните експонати, открити от археологически експедиции, извършени на територията на резервата.

Ще се изработи мобилно приложение, което ще се използва единствено на територията на двете експозиции, в което ще се включат добавена реалност – чрез сканиране на експоната, потребителят ще получи допълнителна информация за предмета, и игрови елементи – ще се търсят съкровища, свързани с експонатите на музея, ще се преодоляват предизвикателства.

В залата на музея ще бъде поставен терминал, на който под формата на въпроси и отговори ще се получава допълнително информация за археологическите проучвания в АР „Сборяново“, а при определен брой правилни отговори посетителят ще получи сертификат за посещението.

Интерактивен рекламен дисплей ще бъде поставен на територията на АР „Сборяново“ и посредством 4G свързаност ще се осъществява връзка между аниматора, намиращ се в музея или художествената галерия в Исперих, и посетителите в резервата. Аниматорите по атрактивен начин ще приканват публиката да посети художествената галерия и временната археологическа експозиция в Исперих. През останалото време на дисплея ще се представя аудио и визуална информация за двата обекта и за най-интересните ценности, които могат да бъдат видени.

По проекта е заложено и разработване на предприемачески план за привличане на публика. Ще се създадат нови продукти за посетителите като магнити под формата на пъзел, книжки и учебни помагала, свързани с културното наследство на Исперих, двуезични каталози, накити – реплика на автентични артефакти от АР „Сборяново“.

„Гордеем се, че успяхме да защитим този проект, защото неговата цел е да се вдъхне нов живот на културното ни наследство. Исперих е една от 14-те общини, които ще получат безвъзмездна финансова помощ по програмата. Дигиталните и мобилни технологии ще подобрят представянето на културното ни наследство и ще помогнат за повишаване на интереса към него от по-младата аудитория, а също и за по-доброто му опознаване. Привличането на нова публика от своя страна ще донесе ползи и за устойчивото развитие на бизнеса в общината“ – коментира кметът на община Исперих инж. Белгин Шукри.

Проектът ще се финансира безвъзмездно с 590 661.26 лв. и ще се осъществява в продължение на 21 месеца от екип на общината.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

dm petroleum

Върни се горе