ОПИК ще представи онлайн мярката за енергийна ефективност

Оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) ще представи и онлайн новата мярка за подобряване на енергийната ефективност в микро, малки и средни предприятия.
По нея компаниите могат да получат безвъзмездна помощ от 25 000 лв. до 150 000 лв. за закупуване на енергоспестяващи машини, съоръжения и модерни системи. Това ще им позволи
да намалят разходите си за електроенергия, природен газ, течни горива и други енергоносители.

Информационният ден за процедурата ще се проведе на 26 април 2022 г. от 10 ч. В него ще могат да се включат представители на бизнеса от цялата страна, като влязат тук и попълнят регистрационната форма. Експертите от ОПИК ще им разяснят подробно условията за получаване на финансова подкрепа, начина за подготовка на проектните предложения и сроковете за подаването им.

YouTube

За улеснение на компаниите Оперативната програма вече публикува подробна инструкция за кандидатстване и видео с конкретните стъпки за попълване на електронните формуляри. На сайта и във Фейсбук профила на ОПИК могат да се намерят и отговори на постъпилите до момента по програмата въпроси.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе