Калина Константинова: Санкциите срещу административните нарушения са важен инструмент за борба с корупцията

Заместник министър-председателят по ефективно управление Калина Константинова бе домакин  на събитието по изпълнявания от администрацията на Министерския съвет проект „Цялостна реформа на административно-наказателната дейност“, финансиран от Генерална дирекция „Подкрепа на структурните реформи“  в Европейската комисия с изпълнител Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). В откриващата част участва и заместник-генералният секретар на ОИСР Джефри Шлагенхауф, който пристигна в София за представянето на финалния доклад по проекта.

Докладът на ОИСР за насърчаване на почтеността чрез реформа на административно-наказателната система в България съдържа препоръки за изменения в Закона за административните нарушения и наказания и специалните закони. Предложенията в него са насочени към развиване на санкционната система в две основни направления:

YouTube

  • Създаване на нови санкции, освен съществуващата „имуществена санкция“:
  • Създаване на възможност за налагане на санкции на т. нар. „неперсонифицирани“ субекти или обединенията на търговци, по отношението на които има празнота в законовата рамка и често остават извън обсега на санкционната система.

„Санкциите срещу административните нарушения са важен инструмент за борба с корупцията. Дългогодишната невъзможност на държавата да наложи и да приложи санкции, съответстващи на размера на нарушението, води до чувството на безнаказаност, което от много години е залегнало в съзнанието на нарушителите на законите. Да променим това е нашата цел и нашата борба в рамките на прозрачното публично управление.“, заяви Калина Константинова по време на събитието.

Препоръките от представения днес доклад ще бъдат изпратени на Министерство на правосъдието, което координира работна група, създадена през месец февруари 2022 г., която в 9-месечен срок да изготви законодателни изменения в ЗАНН във връзка с препоръките от Докладa за Република България по Фаза 4 от мониторинга по прилагането на Конвенцията за борба с подкупването на чужди длъжности лица в международните търговски сделки на ОИСР.

В заключителното събитие по представяне на доклада участваха заместник-министрите на правосъдието и електронното управление Борислав Ганчев и Александър Йоловски, Даниеле Дото, заместник-директор на направление „Управление и публична администрация“ в Генерална дирекция „Подкрепа на структурните реформи“ в Европейската комисия, представители на администрацията, академичната общност, адвокатурата, бизнеса и неправителствения сектор.

Дейността по проекта даде възможност за засилено сътрудничество между българската администрация, структурите на Европейската комисия и ОИСР – особено ключово в контекста на процеса по присъединяване на България към Организацията.

На 25 януари 2022 г. бе прието решение на Съвета на ОИСР за започване на разговори за присъединяване с България и останалите страни кандидати. Към момента страната е в очакване на получаване на Пътната карта по присъединяване към ОИСР.

В рамките на визитата си в София заместник-генералният секретар на ОИСР  ще се срещне с представители на изпълнителната и законодателната власт.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе