Ден на ученическото самоуправление в НПТГ „Шандор Петьофи“

Един прекрасен ден на ученическото самоуправление в НПТГ „Шандор Петьофи“, изпълнен с много вълнение и емоции, особено за учениците влезли в ролята на ръководство, учители и административен персонал.

На оперативка директорът, Стоян Йорданов, се обърна към класните ръководители да уведомят класовете си за започналата дарителска кампания за събиране на средства за подпомагане на Мари от 10б, който се бори с коварния рак в болница в Турция; призова ги да се погрижат за уюта в стаите си, като внесат цветно настроение чрез саксии с цветя. Учениците имаха възможност да наблюдават и демонстрация, организирана от ученици от 12в и техни преподаватели в лицето на инж. Наковски и инж. Димов; посетиха и организираната изложба на предмети от рециклирани материали.

YouTube

Включиха се общо 47 желаещи:
8а Димитър Емануилов – учител по Физическо възп. и спорт
8а Никола Веселинов – учител по Английски език
8а Анъл Зекериев – общ работник
8а Ерсан Ереджеб – общ работник
8а Василена Веселинова – класен ръководител
8б Велислава Ивелинова – класен ръководител
8г Алекс Пламенов – класен ръководител/ библиотекар
8д Даниел Диянов – класен ръководител
8е Ахмед Рейхан – класен ръководител
8е Невсин – учител по английски език
9а Михаел Миленов – учител по История и цивилизации
9а Стоимен Миленов- учител по Математика
9а Ибрахим Али – класен ръководител
9б Станислав Николаев – учител по Философия и Английски език / класен ръководител
9б Александър Лазаров – учител по Английски език
9г Даниел Дончев – учител по Физическо възп. и спорт
9г Кристиян Димитров – класен ръководител
9г Александра и Тонислав – учители по Английски език
9д Рюзгяр Гюрсел – класен ръководител
10а Ростислав Росенов – класен ръководител
10б Никола Комаровски – класен ръководител
10в Аян Адемов – класен ръководител
10г Иванина Стоянова – класен ръководител
10г Мартин Пенчев – учител по Биология и здравно обр.
10г Никола Кюранов – учител по Изобразително изкуство и История и цивилизации
10г Никола Петков – учител по Български език и литература и Философия
10д Николай Йовчев – класен ръководител
11а Кристиян Кондов – класен ръководител
11б Любомир Славов – класен ръководител
11г Пресиян Атанасов – класен ръководител
11д Мариян Калоянов – класен ръководител
12а Валентина Миткова – класен ръководител
12а Теодора Тодорова – ЗДУПД
12а Вероника Иванова – ЗДУД
12а Дида Венциславова – РНИКТ
12d Емир Рамадан – портиер
12б Стоян Дениславов – директор
12б Антон Георгиев – портиер
12б Мелен Йорданов – ЗДАСД
12б Ростислав Даниелов – учител по ФВС
12б Пресиян Николов – класен ръководител
12в Константин Коцев – класен ръководител
12г Ивайло Стефанов – класен ръководител
12е Калоян Стоянов – класен ръководител

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе