ОИЦ – Разград завърши информационната си обиколка

Екипът на Областния информационен център (ОИЦ) – Разград осъществи пролетната си информационна обиколка в 7-те общински центъра от Лудогорието. Това стана в периода от 16-ти до 26-ти май 2022 г.

Експертите от ОИЦ организираха изнесени приемни на открито и се срещнаха с над 130 представители на местните управи, институции, училища, читалища, неправителствени организации, земеделски стопани и производители, и граждани.

На всички тях беше предоставена информация за актуални и предстоящи възможности за финансиране на проекти и дейности до края на настоящата година.

Проучиха се техните идеи и намерения за кандидатстване с проектни предложения по европрограмите и пред други донори на средства.

Стана ясно, че някои социални институции обсъждат подготвянето на проекти за развитие на социалното предприемачество с цел създаване на оранжерии за отглеждане на цветя, обществени перални, шивашки и цехове за производство на пелети. Предвижда се целевите групи да бъдат хора, настанени в социални институции – Защитени жилища, Центрове за настаняване от семеен тип и др.

Там, където има общински проекти за предоставяне на социални услуги пък, очакват нови процедури и мерки за тяхното надграждане и устойчивост. Освен това общините очакват да бъде открита подмярка 7.2 от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), за да подобрят своята пътна, културна, образователна и социална инфраструктура.

Безработни граждани се интересуваха за създаване на собствен бизнес по неземеделската мярка 6.4 от ПРСР 2014-2020 г., която се очаква да обяви прием през есента на тази година.
Представителите на бизнеса питаха за финансова подкрепа при внедряване на фотоволтаични системи, закупуване на машини, съоръжения и оборудване.

Земеделските стопани и производители очакват по новите европрограми техните проектни предложения да бъдат оценявани и одобрявани за по-кратък интервал от време, а изпълнението им да бъде ритмично, в зададения времеви период. Интерес има към стартиралия прием по подмярка 4.2 от производител и преработвател на пчелни продукти, както и към предстоящия през есента прием по мярка 6.1 от млади земеделски производители, които отглеждат различни овощни видове.

С част от местните ръководства бе обсъден напредъкът и неяснотите при разработващите се проектни предложения по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от ПРСР за прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие 2021-2027.

Граждани се интересуваха от еднофамилното и многофамилно жилищно саниране. От ОИЦ разясниха, че за това ще има три възможности – по Националния план за възстановяване и устойчивост, Националната програма за енергийна ефективност и Програмата за развитие на регионите 2021-2027 г. За това се очаква изработването на окончателните условия за подкрепа на кандидатите.

ОИЦ – Разград завърши информационната си обиколкаЕкипът на Областния информационен център (ОИЦ) – Разград осъществи…

Posted by Областен информационен център – Разград on Wednesday, May 25, 2022

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе