Модернизират кравеферма в село Здравец с европари

Земеделският стопанин Реджеб Мехмед от Самуилското село Здравец притежава кравеферма и към момента отглежда 120 крави – млечно направление и техните приплоди.

Той е сключил договор за изпълнение на проект „Закупуване на техника за изхранване на животните в стопанството и оборудване за кравеферма”.  Европейското финансиране е от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. по  подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”, в рамките на Целевия прием за земеделски стопани в сектор „Животновъдство”.

YouTube

Инвестициите по проекта са свързани със закупуване на техника за обслужване на фермата и обработка на отглежданите площи за изхранване на животните. Ще бъдат внедрени нови машини и оборудване и ще се обновят  наличните производствени материални активи в стопанството. Ще бъде закупена земеделска техника – трактор и телескопичен товарач, с допълнителен инвентар към тях. Предвижда се и оборудване на кравефермата чрез закупуване на автоматична въртяща четка, млечно такси, вентилатор, вакуумпомпа, индивидуални автоматични чугунени поилки за крави и телета, електронна автомобилна везна и линия за производство на фураж.

Общата стойност на проекта е 587 546 лева, от които 293 773 лева са безвъзмезна финансова помощ, а останалите – собствено участие на бенефициента.

Очаква се проектните дейности да приключат през октомври 2023 година.

Областен информационен център – Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе