Секретарят на МКБППМН-Кубрат модерира „Училище за родители“ в Лозница

По покана на д-р Айше Реджеб – директор на отдел „Образование и култура“ при Община Лозница и Румяна Костадинова – директор на СУ „Христо Ботев“, секретарят на кубратската комисия гостува с две лектории в лудогорския град: „Родителят – активен партньор в училищния живот“ и „Взаимодействие училище-семейство“. Д-р Карагьозова дискутира с родители и педагози.

Авторката представи темите разчупено като заложи на интеракцията посредством  техники за позитивиране на средата. Какво налага активното партньорство, как се изгражда и поддържа ползотворно сътрудничество между училището и родителската общност, какви са ползите от този обмен и други сходни  въпроси намериха отговори по време на срещата, която родителите  определиха като изключително полезна и практична.

YouTube

Училища и детски градини чрез директора на отдел образование и култура д-р Реджеб ще получат образователните продукти на  кубратската местна комисия „Знанието е превенция“ и „Усмивко и Сърдитко знакови стимули за позитивно поведение“ , които съдържат богата и разнообразна информация по темата.

Предстоят още две срещи през месеца – с педагогически специалисти от детските градини и начален етап на образование. Срещите са продиктувани от националната програма „Участвай и пременяй-родителят активен партньор в училищния живот“.

Това не е първото участие на кубратската педагожка в Лозница. Преди три години тя модерира кръгла маса на тема „Значимият възрастен – фактор в развитието на детето“, на която участваха широк кръг специалисти от областта и последвалата първа среща с родителската общност в СУ „Христо Ботев“ малко преди пандемията от Ковид 19. 

„Учители и родители сме доволни от начина, по който поднася информацията д-р Надие Карагьозова, а с практическите  задачи и насоки, които дава, я налагат като предпочитан наш партньор, който увлекателно  води подобен вид образователно-информационни сбирки “ обобщиха срещата домакините д-р Реджеб и Румяна Костадинова пред аудиторията на събитието.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе