РСПБЗН – Разград предупреждава: Пазете реколтата от пожар!

В рамките на летния пожароопасен сезон и предстоящата жътвена кампания, Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Разград отчита необходимостта от повишаване на превантивните мерки за недопускане възникване на пожари в земеделски и горски масиви.

Въпреки въведените категорични забрани за палене на стърнища, растителни остатъци и използването на открити огнеизточници в земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици) и осъществявания контрол от страна на служителите на пожарната, през летният сезон се наблюдава тенденция за увеличаване на пожарите в сухи треви, стърнища и отпадъци на открити места, които унищожават големи площи със зърнено-житни насаждения и различни дървесни видове. Много често пожарите в полските масиви се разпространяват и обхващат горския фонд или се развиват в непосредствена близост до бензиностанции и газстанции, до пътната мрежа и самите населени места.

YouTube

За да опазим земеделската реколта, стриктно трябва да спазваме правилата за пожарна безопасност:

  • Не се допуска паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и на разстояние, по-малко от 50 м от тях, от настъпването на восъчна зрелост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата;
  • Физическите и юридическите лица, преминаващи покрай неожънати площи, са длъжни да спазват правилата и нормите за пожарна безопасност и с действията си да не предизвикват възникването на пожари;
  • Не се изхвърлят стъклени бутилки, защото стъклата пречупват светлината като лупа и могат да предизвикат пожар;
  • Не се изхвърлят неизгасени цигари или кибритени клечки;
  • Забранено е почистването, чрез опалване на пасища и стърнища;
  • Всички моторни превозни средства, които навлизат в масивите с посеви трябва да са технически изправни, осигурени с изискващите се пожаротехнически средства и искрогасители.

Сигнали за пожар в горски или земеделски територии се подават на тел. 112.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе