Правителството даде поземлени имоти в горски територии на Каолин

Правителството учреди възмездно безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горски територии – публична държавна собственост, в полза на „Каолин“ ЕАД.

Площта на сервитутната зона е 0,682 дка и е в землищата на с. Лъвино, община Исперих, област Разград и с. Окорш, община Дулово, област Силистра, като засяга горски територии в районите на дейност на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Сеслав” и на Териториално поделение „Държавно ловно стопанство Каракуз“ към ДП „Северноцентрално държавно предприятие” – Габрово.

YouTube

По този начин се обезпечава изграждането и обслужването на подземен газопровод за обект: „Директен разпределителен газопровод за захранване на новоизграждаща се производствена мощност на „Каолин“ ЕАД за производството на продукти от индустриални материали в гр. Дулово, Промишлена зона Юг“.

Решението е в съответствие със Закона за горите.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

dm petroleum

Върни се горе