Днес е Денят за безопасност на движението по пътищата

С решение на Министерски съвет датата 29 юни е обявена за Ден за безопасност на движението по пътищата. Целта е поставянето на акцент и насочването на усилия към инициативи, които повишават информираността и чувствителността на обществото по темата, както и да се провокира промяна в рисковото поведение на пътя, доколкото всяка ситуация се влияе от човешкия фактор. В тази връзка ОДМВР – Разград предоставя кратък анализ на пътнотранспортната обстановка за Област Разград.

За периода от 01.01.2022г. до 27.06.2022 на територията, обслужвана от ОДМВР – Разград, са регистрирани общо 183бр. ПТП, от които 46 тежки с двама убити и 63 ранени лица. За същия период на 2021г. общият брой на ПТП е бил 194, от които 39 тежки с един убит и 52 ранени лица.. Като цяло се отчита по – малък общ брой на настъпилите  ПТП, но се забелязва увеличение на настъпилите ПТП с убити и ранени със 17.94%. Броят на ранените лица през 2022 г. се е увеличил с 11 или с 21.15%. В тази връзка на територията на Област Разград се отчита влошаване на пътно-транспортната обстановка спрямо същия период на  2021г.

YouTube

Извършените нарушения от водачи на МПС, причиняващи най-често тежки ПТП през отчетния период за 2022г., са следните:

 1. “Движение с несъобразена с пътните и други условия скорост” – заради това са настъпили общо 12 тежки ПТП с 16 ранени лица;
 2. „Други нарушения“ – настъпили са общо 10 тежки ПТП с един убит и 11 ранени лица;
 3. Отнемане предимство“ – поради тази причина са възникнали общо 7 тежки ПТП, три от които поради отнемане на предимство на пешеходец. Ранени са 11 души, трима от които са пешеходци;

За пореден път се отчита, че основната причина за настъпване на тежки ПТП е превишената и несъобразена скорост от страна на водачите на МПС. Увеличил се е броят на тежки ПТП с водачи, употребили алкохол;

Част от тежките ПТП биват предизвикани от млади и самонадеяни водачи, които управляват поверените им автомобили с превишена или несъобразена скорост, предприемат рискови маневри, като най-опасната от тях е изпреварване на забранени за това участъци, без да съобразяват поведението си с останалите участници в движението. Последен такъв случай е от дата 26.06.2022г., когато по път III-205, между гр. Разград и с. Ясеновец 19-годишен водач на л.а „Фолксваген Голф“ с разградска регистрация, с едногодишен стаж на водач,  при движение с несъобразена скорост  на мокра настилка, на дясна крива, губи контрол над автомобила, навлиза в лентата за насрещно движение и се блъска челно в движещия се правилно л.а „Пежо“ с разградска регистрация. Вследствие на ПТП тежко са пострадали трима души в лекия автомобил с марка „Пежо“, сред които и дете на 13г. Имено поради тази причина ОДМВР – Разград апелира за пореден път всеки водач да подхожда с достатъчно внимание и разум при управление на автомобила. Да се има предвид, че основната причина за причиняване на смърт по пътищата е именно превишената и несъобразена скорост. Всеки водач трябва да съобразява скоростта си на движение с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Често именно посочените фактори биват подценявани и пренебрегвани, което става причина за настъпване на тежки инциденти с ранени и убити лица.

По вид тежките ПТП за годината се разпределят както следва:

 1. Блъскане между МПС“ – възникнали са 12 тежки ПТП с един убит и с 25 ранени лица;
 2. „Блъскане в дърво“ – тежките ПТП от този вид са 9  с 13 ранени лица;
 3. „Блъскане на пешеходец“ – настъпили са 5 тежки ПТП с 5 ранени лица;

Децата като водачи на велосипеди, индивидуални електрически превозни средства или така наречените електрически тротинетки и пешеходци са едни от най-уязвимите участници в пътното движение. Настъпващите летни и ваканционни месеци създават предпоставки за възникване на повече ПТП с тяхно участие. През периода от 01.06.21г. до 31.08.21г. на територията на ОДМВР – Разград са възникнали общо 6 ПТП с участието на деца, от които  3 тежки, при които 3 деца са били леко ранени. При 4 от ПТП децата са били пътници в автомобили, като в два от случаите децата – участници в ПТП са били водачи, съотвено на лек автомобил и индивидуално електрическо превозно средство. За първите пет месеца на тази година са възникнали общо 5 ПТП, като всички те са тежки – с 3 тежко и 2 леко пострадали деца. Основните причини за възникване на ТПТП с деца са движение с превишена скорост, отнемане на предимство и неправилно пресичане на пътното платно. 

ОДМВР – Разград отчита, че основна предпоставка за възникване на тежки ПТП с участието на деца е управлението на индивидуални електрически превозни средства /електрически тротинетки/. Голяма част от тези превозни средства /електрически тротинетки/ на територията на Област – Разград се управляват от деца, които са под четиринайсетгодишна възраст, което е забранено от разпоредбите на ЗДвП. Други нарушения, които се констатират, че деца на възраст между 14 и 16 годишна възраст управляват електрически тротинетки по уличните платна, което също е нарушение на разпоредбите на ЗДвП. Основно нарушение е и неизползване на каски от лица под 18г. възраст. Всички тези посочени нарушения са предпоставка за настъпване на тежки ПТП.  За посочените нарушения основна вина и отговорност носят родителите, които съзнателно или не са предоставили тези превозни средства на децата си. Голяма част от родителите и децата не са запознати със задълженията, които имат при управление на такова превозно средство. ОДМВР – Разград апелира за това всеки родител, преди да закупи или предостави за ползване от страна на детето си на индивидуално електрическо превозно средство, да се информира за разпоредбите на чл.80А от ЗДвП, където са вменени задължения на тези водачи, а имено:

Водачът на индивидуално електрическо превозно средство при движение е длъжен:

 1. да ползва в тъмните часове на денонощието и/или при намалена видимост светлоотразителни елементи върху видимата част на облеклото, позволяващи да бъде лесно забелязан;
 2. да се движи по изградената велосипедна инфраструктура, а при липса на такава – възможно най-близо до дясната граница на платното за движение;
 3. в тъмните часове на денонощието и/или при намалена видимост да управлява индивидуалното електрическо превозно средство с включени светлини;
 4. да се движи с изправна спирачна система на управляваното индивидуално електрическо превозно средство;
 5. да ползва каска, ако е на възраст до 18 години.

На водача на индивидуалното електрическо превозно средство е забранено:

 1. да се движи по пътища и улици, на които максимално разрешената скорост за движение е над 50 km/h; ограничението не се прилага за улици с изградена велосипедна инфраструктура;
 2. да се движи в зони, обозначени с пътен знак В9 – „Забранено е влизането на велосипеди“;
 3. да се движи по улици, обозначени с пътен знак Г13 – „Пътна лента или платно за движение само на превозни средства от редовните линии“;
 4. да развива скорост, по-висока от 25 km/h;
 5. да превозва други лица;
 6. да се движи успоредно до друго индивидуално електрическо превозно средство или двуколесно пътно превозно средство;
 7. да управлява превозното средство, без да държи кормилото с ръка;
 8. да се движи в непосредствена близост до друго пътно превозно средство или да се държи за него;
 9. да превозва, тегли или тласка предмети, които пречат на управлението на превозното средство или създават опасност за другите участници в движението;
 10. да управлява превозното средство по площите, предназначени само за пешеходци;
 11. да използва мобилен телефон при управлението на индивидуално електрическо превозно средство.

Минималната възраст на водача за управление на индивидуално електрическо превозно средство е:

 1. шестнадесет години – по велосипедна инфраструктура и по пътища и улици с максимално разрешена скорост до 50 km/h;
 2. четиринадесет години – само по велосипедни алеи.

Следва да се отбележи, че съгласно чл.26, ал.3 от ЗАНН за административни нарушения, извършени от малолетни, непълнолетни и поставени под пълно запрещение, отговарят съответно родителите, попечителите или настойниците, които съзнателно са допуснали извършването им.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе