Подписка против освобождаването на управителя на „Напоителни системи“ ЕАД клон Долен Дунав – Миглена Трифонова

Колектива на „Напоителни системи“ ЕАД клон Долен Дунав разпространи подписка с която искат да предотвратят освобождаването на досегашния управител на „Напоителни системи“ ЕАД клон Долен Дунав – Миглена Трифонова. Мотивът за това, е, че вземането на такова решение от борда на директорите на „Напоителни системи“ ЕАД, в разгара на поливния сезон е спорно и необосновано.

Ето и пълния текст на подписката, която бе разпратена до Президентът на България – Румен Радев, Министърът на земеделието и горите – Иван Иванов, Председателя на борда на директорите на „Напоителни системи“ ЕАД – Минчо Казанджиев, Изпълнителния директор на „Напоителни системи“ ЕАД – Динчо Петков, Омбудсмана на България – Диана Ковачева, Председателя на ФНСЗ – Валя Васильонова, областните управители на Разград, Русе, Търговище и Силистра и др.

YouTube

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Обръщаме се към Вас, във връзка с предстоящи действия свързани с отстраняването на управителя на „Напоителни системи“ ЕАД клон Долен Дунав, г-жа Миглена Трифонова. Вземането на такова решение от борда на директорите на „Напоителни системи“ ЕАД, в разгара на поливния сезон считаме за спорно и необосновано. Извършването в последните дни на правителството на политически назначения, без оглед качествата на лицата, които се освобождават и назначават е силно обезпокоително за нас, задаваме си много въпроси на които нямаме отговор.

Държим да Ви запознаем на кратко с нашите виждания и последствията, които ще предизвика подобно решение. „Напоителни системи“ ЕАД не е просто администрация или структура, упражняваща административна дейност по контролен, разрешителен и др. режим. Това е организация изпълняваща експлоатация и поддръжка на съоръжения, които са свързани със значителен риск за инфраструктурата и националното стопанство на държавата. Поддръжката на тези съоръжения е свързана с възможност за възникване на ситуации с непредвидим характер свързани със значителни материални щети и човешки жертви. Териториалния обхват на „Напоителни системи“ ЕАД клон Долен Дунав е области Русе, Силистра, Търговище и Разград.

Само на територията на клон Долен Дунав се експлоатират и поддържат 16 бр. язовири, общо акумулирани водни маси към момента над 87 милиона кубически метра водни маси. Три от тях са вписани в приложение №1 към Закона за водите, като комплексни и значими язовири. Експлоатират се и се поддържат над 80 км. Дунавски диги, 8 бр. отводнителни помпени станции по поречието на р.“Дунав“, действащи и подаващи вода за напояване в момента 5 бр. мелиоративни помпени станции, над 200 км. корекции на реки, стотици километри открити напоителни канали и закрита тръбна мрежа.

Длъжността на Управителя на „Напоителни системи“ ЕАД клон Долен Дунав е водеща по отношение на сформирането на колектив, който да успява да се справя с ежедневните предизвикателства свързани с отстраняването на аварии и поддръжката на съоръженията. Опита натрупан с годините работа в „Напоителни системи“ ЕАД клон Долен Дунав и познаването на всички съоръжения на територията на клона са гаранция за вземане на най-доброто решение от страна на г-жа Трифонова при всяка една възникнала проблемна ситуация свързана с експлоатацията на съоръженията.

Благодарение на г-жа Миглена Трифонова, “Напоителни системи“ ЕАД клон Долен Дунав се справихме с тежката ситуация финансова и организационна, през миналите години. Благодарение на нейния труд и ентусиазъм, около година след назначаването й за наш управител, клон Долен Дунав, започна малко по-малко да спечелва уважението на институциите с които работим, уважението на земеделските производители, които обслужваме. За първи път имаме управител, който работи на равно с нас и  няма почивен ден.

Колектива на „Напоителни системи“ ЕАД клон Долен Дунав е силно обезпокоен от провежданата кадрова политика на ръководството на дружеството свързана с отстраняването на дългогодишен управител в лицето на г-жа Трифонова, доказала се като човек и специалист, за което говорят постигнатите резултати през годините. Подобни действия единствено и само ще демотивират значителна част от колектива на клона. Смяната на управителя в разгара на поливния сезон, в момент който се подават водни маси от шест от големите ни язовири, напояват се над 8000 дка, и ежедневно е необходимо вземането на момента, на решения от управителя касаещи сигурността и безаварийната работа на съоръженията е силно обезпокоителна за нас. С горните редове искаме да изразим подкрепата си и уважението, за човека който, възроди „Напоителни системи“ ЕАД клон Долен Дунав.

Считаме за уместно предприетите действия от страна на борда на директорите за отстраняването на управителя на „Напоителни системи“ ЕАД клон Долен Дунав – г-жа Миглена Трифонова да бъдат преосмислени и да не се действа прибързано. Много е важно да се преценят последствията от едно такова решение, както за „Напоителни системи“ ЕАД клон Долен Дунав по отношения на значителната инфраструктура (съоръжения с повишена опасност, които се стопанисват и експлоатират), така и по отношение на колектива който е изграден и работи, за да се запази инженерно-техническия състав с натрупан опит през годините. Не на последно място са и последиците, които неминуемо ще търпят и водоползвателите, наши клиенти ползващи вода за напояване, от всички сътресения предизвикани от едно такова решение. Всяко неуместно управленско решение води до предстоящи негативи, които не са за пренебрегване.   

С така изложеното до тук колектива на „Напоителни системи“ ЕАД клон Долен Дунав изразява пълна подкрепа за г-жа Трифонова, в качеството и на управител на клона и е в готовност за предприемане на ефективни безсрочни стачни действия.

С уважение:            Колектива на „Напоителни системи“ ЕАД клон Долен Дунав

В подписката с дата от 30.06.2022 г. са се подписали 107 души.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе