Къде ще спре токът в област Разград в петък?

В периода 06.07.2022 – 08.07.2022 от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ECO, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Разград: местност „Лозя“, с. Недоклан, с. Ясеновец, с. Самуил, с. Голям извор, ТП „Мандра Църквино“, ТП „Радиовъзел“, ПС „Водоснабдяване Лудня“, ПС „Хърсово“, МТТ „Конна База“, ТП „Краварник“ .

В периода 06.07.2022 – 08.07.2022 от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ECO, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Разград – Депо за отпадъци , с. Черковна, ТП „Стопански двор“, ТП „ВиК Черковна“ и мобилна клетка на А1.

YouTube

В периода 06.07.2022 – 08.07.2022 от 08:30 ч. до 12:30 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ECO, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Дянково; гр. Разград, ТП „Искра“ /Стражецки лозя/, ТП „Кулата“,ТП „КОС1“, ТП „КОС2“ .
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 16:30 ч. в районите на гр. Разград, ТП “Искра“/Стражецки лозя/ ТП “Кулата“, “КОС1“, “КОС2“, с. Дянково, с. Черковна, ТП „Мицел“, ТП “Воден“ и помпени станции на „Водоснабдяване“, ВЕИ и базови станции на мобилните оператори намиращи се на територията на посочените селища .

В периода 06.07.2022 – 08.07.2022 от 08:30 ч. до 12:30 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ECO, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград, Гарова промишлена зона, ТП „Силоз“, ТП „Биосмески“, ТП „Зърнени“, помпени станции на „Водоснабдяване“, ВЕИ и базови станции на мобилните оператори, намиращи се на територията на посочените селища.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 16:30 ч. в районите на с. Стражец, гр. Разград: Гарова промишлена зона, Птицекланица , ТП „АБЦ 1“ , ТП “АБЦ 2“, ТП “Вулпен“, ТП “Отпадъци“, ТП “Апимел“, ТП “Кр. Илиев“, ТП “ОПСО“, ТП “ЗАБ база“, ТП “Метален цех“, ТП “Зърнени храни“, ТП “Складова база“, ТП „ Агробул“, ТП „Икомет“, ТП „Керамично у-ще“, ТП „Зърнени храни“, ТП „Биосмески“, ТП „Силоз“, ТП „Сортови“, ЖП Гара Разград, ТП „Гара 1, ТП „Гара 2“ ТП „ИНОКС“, ТП „Силоз“, ТП „Биосмески“, ТП „Зърнени“, помпени станции на „Водоснабдяване“, ВЕИ и базови станции на мобилните оператори, намиращи се на територията на посочените селища.

В периода 06.07.2022 – 08.07.2022 от 08:30 ч. до 12:30 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ECO, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград, Гарова промишлена зона, ТП „Военни“, ТП „Циментов силоз“.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 16:30 ч. в районите на с. Липник, с. Киченица, с. Просторно, с. Топчии, с. Медовене, с. Брестовене, “Разсадник“-Кубрат, с. Побит Камък, с. Острово, ВТП „Военни“, ТП „Циментов силоз“, ТП “Марвас“ и помпени станции на „Водоснабдяване“, ВЕИ и базови станции на мобилните оператори, намиращи се на територията на посочените селища .

В периода 06.07.2022 – 08.07.2022 от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ECO, са възможни смущения на електрозахранването в района на: с. Драгомъж, с. Малък Поровец, чужди трафопостове: ТП „Кариера“ с. Драгомъж, ТП „Овчарници“ с. Драгомъж , ПС Драгомъж, ПС Малък Поровец, БКТП „БЕН ДОР“, ПС Воден, ТП „Ловен Дом“ Базови станции на мобилните оператори и интернет доставчици, ПС „Водоснабдяване“ Исперих .

В периода 04.07.2022 – 08.07.2022 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с.Осенец, ТП 5 на улици: “Стефан Радков“, „Люлин“, “Родопи“, „Н. Методиев“,“ Тича“, „Бузлуджа“, “Арда“, “Стара река“.

В периода 06.07.2022 – 08.07.2022 от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Къпиновци: улиците: „Арда“, „Лудогорие“, „Васил Тинчев“; с. Подайва: ул. „Дунав“.

В периода 07.07.2022 – 08.07.2022 от 08:40 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Кривня, ТП 4 и улици: „Генерал Скобелев“, „Ал. Стамболийски“, „Трапезица“, „Република“, „Искър“, „Осъм“, „Мусала“, „Рила“, „В. Априлов“, „Родопи“, „Пирин“, „Шипка, „Хр. Ботев“, „П. Евтимий“, „Синград“.

В периода 07.07.2022 – 08.07.2022 от 08:40 ч. до 16:25 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Дряновец, ТП 1 и улици: „Опълченска“, „Здравец“, „Комсомолска“, „Лиляна Димитрова“, „Осъм“, „Йордан Стоянов“, „Любен Каравелов“.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе