Започна доставката на оборудване за компостиращата и сепарираща инсталации

Започна доставката на оборудване за компостиращата и сепарираща инсталации на Регионалното депо за битови отпадъци в Разград. Машините и апаратурата се закупуват след провеждане на обществени поръчки с обособени позиции за всяко съоръжение, за част от тях се налага процедурите да се проведат повторно поради липса на кандидати за осигуряване на доставката – обясни ръководителят на проекта Недим Тахиров. Междувременно вървят и строителните работи по изграждането на съвременното съоръжение, което ще способства за подобряване на качеството на околната среда за жителите в общините от област Разград чрез намаляване на свързаните с депонирането на отпадъци вредни емисии. По европроекта вече са изпълнени работи за 1 300 000 лв.

Днес бе доставен мини челен товарач, който до изграждането на инсталацията ще се съхранява до наскоро получения по същия проект трактор в Центъра за събиране и временно съхраняване на опасни отпадъци от бита в Разград. Впоследствие ще бъде извършено обучение за работа с техниката и тя ще бъде използвана за оперативната работа на инсталацията, свързана с товарене, разтоварване, смесване и преработка на разделно събраните зелени отпадъци, както и за разпръскване на компост по земеделски и горски площи.

YouTube

Автопаркът, който ще обслужва сепариращата и компостираща инсталации, ще включва още: два сметосъбиращи автомобила с контейнери, голям челен товарач, мотокар. Ще се доставят и мултилифт контейнери.

Целта на проекта „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград” е да се намали количеството депонирани отпадъци на територията на общините членки на Регионалното сдружение за управление на отпадъците – Разград, Лозница, Самуил, Цар Калоян, Завет, Исперих и Кубрат – чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и за разделно събиране и оползотворяване на зелените биоотпадъци чрез компостиране. Това ще бъде постигнато чрез изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране, както и осигуряването на съоръжения, оборудване и техника за разделно събиране и транспортиране на зелените отпадъци. Първата копка на проекта, финансиран по ОП“Околна среда 2014-2020 г.“, бе направена в края на януари 2022 г. Общата стойност на проекта е 13 563 028,56 лв., от които 7 302 398,35 лв. са от Европейския фонд за регионално развитие, 1 288 658,53 лв. – национално съфинансиране, 4 971 971,68 лв. – съфинансиране от бенефициента/партньорите.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе