Мина публичното обсъждане на общинския бюджет на Кубрат за 2021 г.

В Кубрат се проведе публично обсъждане на годишния отчет по изпълнението на бюджета на Общината за 2021 година. На обсъждането присъстваха кметът Алкин Неби, председателят на общинския съвет Хюсеин Юмеров, заместник-кметът Мирослав Йорданов, зам.-кметът Женифер Пойраз, служители на общинската администрация и граждани.

Във връзка с бюджета за изминалата календарна година бе отчетено, че при план за приходите и разходите той е бил в размер на 23 331 259 лева, като е отчетено изпълнение от 20 202 403 лева. Данъчните приходи са изпълнени на 27% от общия размер на собствените приходи за 2021 година, а неданъчните – 73%.

YouTube

Най-голямото перо от разходите е за „Образование“, където са изразходвани 9,3 млн лева. Разходите за „Социално осигуряване и грижи“ са 3,7 млн лева, а за жилищно строителство, БКС и околна среда са изразходвани 2,4 млн лева.

Отчетът за изпълнението на Общинския бюджет бе представен от кмета Неби и неговия екип. По време на публичния дебат постъпиха няколко въпроса, на които бе отговорено компетентно и подробно.

Годишния отчет по изпълнението на Бюджет 2021 на Община Кубрат предстои да бъде подложен на гласуване по приемането му на редовна сесия на местния парламент през месец август 2022 година.

ПУБЛИЧНО ОБСЪДИХА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА ЗА ИЗМИНАЛАТА ГОДИНАВ Кубрат се проведе публично обсъждане на годишния…

Posted by Община Кубрат on Tuesday, July 19, 2022

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе