Започват ремонтните дейности в библиотеката, музикалната школа и етнографския музей в Разград

На стартова пресконференция по проект „Енергийна ефективност и реконструкция на сгради в сферата на културата и изкуството в община Разград“ заместник-кметът на Община Разград и ръководител на проекта Добрин Добрев представи основните параметри на проекта. Домакин на събитието бе РБ“Проф. Боян Пенев“, а след участниците в събитието бяха: заместник-кметът Мирослав Грънчаров, заместник областният управител Драгомир Златев, представители на културни институции, граждани.

Проектът „Енергийна ефективност и реконструкция на сгради в сферата на културата и изкуството в община Разград“ се осъществява в рамките на Инвестиционна програма за устойчиво и интегрирано градско развитие на Община Разград 2020 по процедура №BG16RFOP001-1.023 “Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Разград по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Основната цел на проекта е подпомагане енергийната ефективност и модернизация на културната инфраструктура в община Разград в подкрепа на развитие на местната общност, основано на знание, творчество и съвместен културен живот.

YouTube

Проектът е на обща стойност 825 295,62 лв., от които безвъзмездната финансова помощ е на стойност 572 079,56 лв., от финансов инструмент са 193 216,06 лв., а собствен принос на Община Разград – 60 000 лв.

Реализацията на проекта ще допринесе за постигането на по-привлекателна, икономична, здравословна и достъпна среда чрез подобряване на материалната база на три културни институции, които ще предоставят съвременни образователно-информационни и творчески услуги, ще осигуряват възможности за развитие и експониране на културни дейности и ще спомогнат различни групи от населението да получат лесен достъп до информация и услуги.

Три културни институции в Разград са обект на интервенция по проекта. В РБ“Проф. Боян Пенев“ ще бъдат извършени следните дейности: топлинно изолиране на външните стени чрез вътрешно полагане на топлинна изолация от минерална вата с дебелина 8 см.; подмяна на неподменена дограма с нова пет камерна PVC дограма; поставяне на профилирана ламарина върху съществуващо покривно покритие „Бардолин“ и направа на окачен таван на метална конструкция; подмяна на отоплителната инсталация; подмяна на осветителни тела с нови енергоспестяващи. В Етнографския музей предстои извършване на: топлоизолация на покрив – поставяне на 12 см. минерална вата по тавана; хидро и топлоизолация на сутерен – от външна страна на камен зид; подмяна на осветителните тела с енергоспестяващи; мероприятия по благоустрояване на вътрешен двор – фрезоване на почвата, почистване и затревяване, пренареждане на настилка от каменни плочи, преизграждане на съществуваща дървена пергола. В Музикална школа „Илия Бърнев“ към НЧ“Развитие 1869“ предстои извършване на: топлинно изолиране на външните стени; подмяна на неподменена дограма с нова; топлоизолация на покрив; цялостно боядисване на стени и тавани; подмяна на фаянс, мивка и тоалетно казанче в санитарното помещение; направа на хидроизолация на сутеренния етаж; нова тротоарна настилка около сградата.

Част от проекта е и доставка на следното оборудване за трите културни институции: уредби за озвучаване на мероприятия; 3D принтер за изработка на сувенири; обредни традиционни носии и цървули; платно с 3D кът за снимки; двулентов активен озвучителен монитор за звукозапис и репетиции; 14-канален аналогов миксер с вграден аудио интерфейс; дигитален миксер с интегриран 64х64 USB интерфейс за звукозапис; дигитален рак с интегриран аудио интерфейс; чифт активни студийни монитори; студиен кондензаторен микрофон за звукозапис с широка диафрагма.

Г-н Добрев обяви извършените досега дейности по проекта, сред които е сформиране на екип за управление, проведени процедури за избор на изпълнители, сключени договори, изготвени технически отчети и др. По отношение на извършването на строително-монтажни работи вече са сключени два от договорите: с „НИК СТРОЙ 2000“ ЕООД за изпълнение на  СМР в Етнографски музей-Разград и с „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД за изпълнение на СМР в РБ „Проф. Боян Пенев“. Очакванията са в тях СМР да стартират в началото на август. По отношение на Етнографския музей предстои през следващата седмица сключване на договор, а за СМР и при трите институции ще се използва активният строителен сезон. По време на ремонтите Етнографският музей ще е затворен, Регионалната библиотека обаче ще работи. В Музикалната школа ремонтите съвпадат с ваканцията на децата, занятията започват на 1 октомври, за която дата ръководството на културната институция очаква ремонтът да е приключил.

Строителният надзор ще се упражнява от „ТСТ ЕКСПЕРТ КОНСУЛТ“ ЕООД, авторският надзор – от „ХРЪЗГРАД“ ДЗЗД. За доставката на оборудване за културната инфраструктура е сключен договор със „СТЕМО“ ООД и доставен 3D принтер за изработка на сувенири. По отношение на информираността и и публичността на проекта е сключен договор с „ПРИНТ ЕКСПРЕС РАЗГРАД“ ЕООД. Изработени са рекламни материали, плакати, дипляни, стикери и организирана стартова пресконференция.

Г-н Добрев отговори на въпроси на участници в пресконференцията, като уточни, че гаранционните срокове за строителните дейности са 5 години. Той пожела спорна работа на строителните фирми, за да могат скоро служителите в трите културни институции да работят в по-комфортна среда, а посетителите им да се увеличават.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе