МС прие решение за мерки за понижаване на цените на горивата

Правителството прие Решение на Министерския съвет за изпълнение на Регламент (ЕС) 2022/879 от 3 юни 2022 г. за изменение на Регламент (ЕС) 833/2014 г. (Регламента) и за предприемане на мерки за понижаване на цените на горивата за гражданите и икономическите оператори.

С Регламента се въвежда забрана за закупуването, вноса или трансфера, пряко или непряко, на суров нефт или на определени нефтопродукти, ако те са с произход от Русия или се изнасят от Русия.

YouTube

Съгласно Регламента, считано от 5 декември 2022 г., компетентните органи на България могат да разрешат изпълнението до 31 декември 2024 г. на договори, сключени преди 4 юни 2022 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, за закупуването, вноса или трансфера на суров нефт, превозван по море и на нефтопродукти, изброени в Приложение XXV от Регламента, с произход от Русия или изнасяни от Русия. С Регламента предоставената дерогация е обвързана с условието стоките, внасяни вследствие на дерогацията, да не се продават на купувачи, разположени в друга държава членка или в трета държава.

Бе решено също да се създаде работна група с представители, определени от Националната агенция по приходите, Агенция „Митници“ и Българската петролна и газова асоциация, която да предложи механизъм и мерки за осъществяването и контрола на забраната. С въвеждането на  мерките ще се създадат предпоставки за понижаване на цените на горивата за гражданите и икономическите оператори, което е в подкрепа на обществото.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе