16 са офертите за проектиране при основния ремонт на 10 км от пътя Исперих – Яким Груево – Конево

16 са отворените оферти в обществената поръчка за изработване на технически проект за основния ремонт на 10,1 км от път III-2305 Исперих -– Яким Груево – Конево в област Разград. Отсечката е с важно социално и икономическо значение за региона. Свързва община Исперих с областния център Силистра и община Тутракан, както и ГКПП „Тутракан“ и ГКПП „Силистра“. Третокласният път всекидневно е с интензивен тежкотоварен трафик и земеделски машини, обработващи селскостопанските площи в района на Исперих.

Прогнозната стойност на обществената поръчка е 202 000 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 60 календарни дни, който започва от датата на сключване на договора и включва само времето за проектиране. Изпълнението на проектните работи ще се извърши в три междинни етапа.

YouTube

Отворените оферти са на:

 • ПЪТПРОЕКТ ЕООД;
 • Обединение „Ий Кей Джей – Виа – Ей Джей“ ДЗЗД;
 • Обединение „ПЪТЕКСПЕРТ ІІІ-2305“, с участници ПЪТКОНСУЛТ 2004 ООД и ТСМ ЕКСПЕРТ ЕООД;
 • ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ ООД;
 • ТРАФИК ХОЛДИНГ ЕООД;
 • ВИА-ПЛАН ЕООД;
 • БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ ЕООД;
 • ВЕС-ИНВЕСТ-Н ЕООД;
 • Пътно поддържане и строителство – 2009 ЕООД;
 • ДЖИ М ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД;
 • ЪРБАН ГРУП ЕООД;
 • ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ООД;
 • ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА ООД;
 • Инфра про консулт ООД;
 • ИЛИЯ БУРДА ЕООД;
 • ИНЖРОУД ЕООД.

Изработването на техническия проект е първата и задължителна стъпка преди предприемането на качествени строителни работи. Въз основа на готовия проект след това ще се определят конкретните строително-монтажни работи, стойността и срокът им за изпълнение. След това ще се обявят тръжни процедури по ЗОП за избор на изпълнители на необходимите ремонтни дейности.

 До изпълнението на основния ремонт отсечката ще продължи да се поддържа чрез програмата за текущ ремонт на Агенция „Пътна инфраструктура“. В момента се изкърпва настилката в 10 км участък. Срокът за изпълнение на предвидените текущи дейности е до края на септември т. г.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

dm petroleum

Върни се горе