Вижте програмата за „Седмицата на пожарната безопасност”

Предвидени за провеждане от РДПБЗН – РАЗГРАД дейности по повод „Седмицата на пожарната безопасност” от 12.09 до 18.09.2022 г.

№ по редДейностиМястоДата, час, периодАнгажирани с провеждане на дейността длъжностни лица
  1.  
  1.  
  1.  
  1.  
  1.  
1.    “Дни на отворените врати”, с цел запознаване на гражданите с профе-сионалното ежедневие на служителите.РСПБЗН-Разград12.09 – 16.09.2022 г.Началници на РСПБЗН, инспектори ДПК, началници на ДС, командири на екипи
РСПБЗН-Кубрат, УПБЗН-Заветот 9,30 до 12,00 ч на 12 и 13.09.2022 г.
РСПБЗН-Исперих12.09.2022 г.
РСПБЗН-Лозницаот 09.00 до 12,00 часа  на  12, 13 и 15.09.2022 г.
2.    Организиране на приемни за граждани с открити телефонни линии.РСПБЗН-Разград, гр.Разград, бул. “Априлско въстание” №68Е, тел. 08466058312.09 – 16.09.2022 г.

YouTube

 

09:30 – 11:30 ч.

13:30 – 16:00 ч.

Началници на РСПБЗН и УПБЗН, инспектори ДПК, началници на ДС, командири на екипи
РСПБЗН-Кубрат, гр.Кубрат, ул.”Петко войвода” №18, тел.084872387;УПБЗН-Завет15.09. 2022 г.

от 09:30-12:00 ч.

3.    Организиране на дарителска кампания за подпомагане на децата на загиналите и пострадали при изпълнение на служебния си дълг колеги.РДПБЗН-Разград

РСПБЗН-Разград

РСПБЗН-Кубрат

РСПБЗН-Исперих

РСПБЗН-Лозница

 до 02.09.2022 г.Служители на РДПБЗН,  Началници на РСПБЗН
4.    Провеждане на демонстративни учения и занятия за гасене на пожари и извършване на аварийно-спасителни дейности

 

 

гр. Разград

ул. „Търговищко шосе“№11

С деца наградени в конкурса „С очите си видях бедата– 2022“ и представители на институции

 

12.09.2022 г.

10:30 – 11:30 ч.

 

Началници на РСПБЗН, служители от РСПБЗН,

представители на областна и общински администрации,  Директор на ДГ №6 „Шестте ястребинчета“; Директор на Комплекс от центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания – гр. Разград; Директор на Комплекс за социални услуги за пълнолетни лица с увреждания – с.Просторно; Директор на ОУ „Елин Пелин“;  Директори на ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ и ДГ „Славейче“-филиал с. Езерче, медии

 

 

гр. Разград

ул. „Камчия”№1

С деца и персонал от ДГ №6 „Шестте ястребинчета“

13.09.2022 г.

09:30 – 10:00 ч.

гр. Разград

бул. „Априлско въстание”№68Е

С деца от Комплекс от центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания – гр.Разград

13.09.2022 г.

10:30 – 11:30 ч.

с. Просторно

ул. „Дунав“ №19А

Комплекс за социални услуги за пълнолетни лица с увреждания

15.09.2022 г.

10:30 – 11:30 ч.

с. Стражец

ул. „Орел“ №9

С деца от ОУ „Елин Пелин“

16.09.2022 г.

10:00 – 11:00 ч.

с. Езерче

ул. „Димчо Дебелянов“№1

С деца от ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ и ДГ „Славейче“-филиал с. Езерче

10.00-11.00 ч. на

16.09. 2022 г.

гр.Исперих, в района на РСПБЗН-Исперих10.00-12.00 ч. на 13.09.2022 г.

 

РСПБЗН-Лозница

гр.Лозница, ул. „Георги Бенковски“ №13

 

16.09.2022 г.

от 10:00 ч. – 11.00 ч.

5.    Среща на служители от РСПБЗН-Исперих с доброволци от „Общинска спасителна команда“ – Исперих.РСПБЗН-Исперих16.09. 2022 г.

 

Началник  на РСПБЗН, служители на РСПБЗН, доброволци
6.    Организиране и провеждане на  среща с членовете на отрядите МПО “Млад огнеборец”, учители и служители от Общината, с цел популяризиране значението на ранното формиране на противопожарната култура у подрастващите.РСПБЗН-Лозница12.09. 2022 г.

от 14:00 – 15:00ч.

Служители на РСПБЗН –Лозница, състезатели и ръководители от МПО „Млад огнеборец”
7.    Провеждане на среща и беседа с деца от учебни заведения в гр. Исперих.РСПБЗН-Исперих15.09. 2022 г.Началник на РСПБЗН, инспектори ДПК, Дежурна смяна
8.    Популяризиране на доброволчеството  в областта /с акцент обучение на млади доброволци 16-18годишни/ чрез  предоставяне на информационни материали на кметовете на общини и директори на учебни заведения и провеждане на среща с Н-к РУО-РазградОбщински администрации, учебни заведения12.09. – 16.09.2022 г.Сектор ПКД, кметове на общини, директори на училища
9.Организиране на изложба на детски рисункиН.Читалище“Св.Св.Кирил и Методий“ гр.Кубратот 12.09 до 16.09.2022 г.Началник  РСПБЗН-Кубрат, инспектор ДПК и ПД,Секретар на Н.Читалище-Кубрат
 10.Организиране и провеждане на  среща с членовете на отряда за ЗБПИС към ОУ „Отец Паисий”, гр. Разград с цел популяризиране професията „Пожарникар” сред подрастващите.РСПБЗН-Разград

ул. „Търговищко шосе”№11

13.09.2022 г.

от 10:00 – 11:00 ч.

Сектор ПКД,

служители на РСПБЗН-Разград

11.Награждаване на победителите в областния етап от Международния конкурс за детска рисунка

 „С очите си видях бедата” – 2022.

гр. Разград

ул. „Търговищко шосе“№11

 

12.09.2022 г.

от 10:30 – 11:30 ч.

Служители на РДПБЗН, Областен Управител, кмет на община Разград,

директор на ОДМВР, началник на РУО, представител на БЧК, медии, родители и деца

12.Експозиция на музейни експонати и въоръжение, свързани с историята на пожарното дело в гр. Исперих.РСПБЗН-Исперих12.09. – 18.09. 2022 г.Началник  на РСПБЗН-Исперих, служители на РСПБЗН-Исперих
 13.Организиране и провеждане на среща с представители на Общинска администрация гр. Лозница, относно разясняване на доброволчеството – изисквания и критерии към доброволците, възможности за обучението им и подобряване на взаимодействието.Сградата на Общинска администрация – Лозница13.09.2022 г.

от 10:00 – 12:00 ч.

Началник  на РСПБЗН-Лозница, представители на Община Лозница, доброволци
 14.Поднасяне на венец на паметната плоча на мл. сержант Стефан Д. Петров.с. Каменово, общ. Кубрат13.09. 2022 г.

от 11:30 ч. – 12:00 ч.

Служители на РДПБЗН, кмета на с. Каменово
15.Провеждане на тържествени събрания със служителите по РСПБЗН, прочитане на заповеди за награди и поздравителни адреси.РСПБЗН гр. Разград09:00 ч. на 15.09.2022 г.

 

Служители на РДПБЗН и РСПБЗН
16.Честване на празника със служителите на РДПБЗН – Разград, чрез организиране на велопоход.м. Пчелина, гр. Разградот 12:00 ч. на 16.09.2022г.Служители на РДПБЗН

 

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе