Пункт за ГТП „Автотест“ търси да назначи служител

Фирма „АВТОТЕСТ” ООД , гр. Разград, търси Диагностик МПС  за работа в пункт за годишни технически прегледи, отговарящ на условията на наредба номер H-32 от 16.12.2011г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.

Описание на длъжността:

YouTube

Извършване на технически прегледи за проверка техническата изправност на  пътни превозни средства от категории – леки, лекотоварни и товарни автомобили, автобуси и ремаркета, съгласно изискванията на Наредба Н-32, състояща се от: – Работа с компютърно информационната система за регистриране  и оформяне на документите по техническия  преглед, проверка  изправността  на различните компоненти на пътното превозно средство от съответната категория, измерване на спирачна ефективност, измерване стойностите на газ и димност, констатиране на неизправности и даване на заключение за изправността на превозното средство.

Ако проявявате интерес към работата, се обадете на телефон  0889 91 19 65.

Изисквания за заемане на длъжността:

Кандидатът следва да притежава средно или висше образование по една от следните специалности

Висше образование с образователна степен магистър или бакалавър по специалности: – Двигатели с вътрешно горене; – Автомобилен транспорт, трактори и кари;  – Автомобилна техника; –  Автомобилен транспорт; – Селскостопански машини; – Транспортна техника и технологии; – Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника; – Автомобилен и мотоциклетен спорт; – Автомобилно инженерство; – Автотранспортна техника; – Технология и управление на транспорта;. – Автомобили; – Механизация на селското стопанство; – Технология и организация на транспортна техника; – Земеделска техника и технологии; – Двигатели и транспортна техника; – Електромобили; – Автотехническа експертиза; – Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника; – Учител по практика – инструктор за обучение на водачи на МПС.

Средно специално образование по специалности:

Двигатели с вътрешно горене; – Автомобили и кари; – Автомобилна електроника; – Управление на транспортно предприятие /в автомобилния или градски транспорт/; – Технология и организация на автотранспортна техника; – Механизация на селското стопанство; – Автотранспортна или пътно – строителна техника; – Автомобилна мехатроника; – Електрически превозни средства; – Подемно-транспортна техника, монтирана на ППС; – Механизация на селското или горското стопанство; – Електрообзавеждане на транспортна техника или на електрически превозни средства за градски транспорт.

Средно професионално техническо образование по специалности:

Монтьор на автомобили и водач на МПС категория „С“ или „В“; – Монтьор на кари и водач на МПС категория „Т“ или „С“; – Автокаросерист и водач на МПС категория „В“ или „С“; – Монтьор на селскостопанска техника и водач на МПС категория „Т“ или „С“, или „В“; – Монтьор по електрообзавеждане на МПС и водач на МПС категория „В“или „С“; – Монтьор-водач на тролейбус; – Монтьор-водач на трамвайна мотриса; – Машинист-монтьор на ПСМ и водач на МПС категория „С“ или „Т“; – Машинист-монтьор на ПСМ и водач на МПС категория „С“ или „Т“; – Автотранспортна техника (професия – монтьор на транспортна техника); – Пътно-строителна техника (професия – монтьор на транспортна техника); – Електрически превозни средства (професия – монтьор на транспортна техника); – Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни превозни средства (професия – монтьор на подемно-транспортна техника); – Пристанищна механизация (професия – монтьор на подемно-транспортна техника); – Механизация на селското стопанство (професия – монтьор на селскостопанска техника); – Механизация на горското стопанство (професия – механизатор на горска техника); – Електрообзавеждане на транспортна техника (професия – електромонтьор); – Електрообзавеждане на електрически превозни средства за градски транспорт (професия – електромонтьор).

Завършили ВВУ с придобити граждански специалности, идентични на изброените за висше образование, а така също и завършилите след 1950 г. ВВУ с профил „Автомобилисти“ с курс на обучение не по-малък от 2 г.

Уточнение: Специалността от образованието се признава за специалност, отговаряща на изискванията на Наредба Н-32, когато лицата са изучавали една от дисциплините „механика“, „динамика“, „динамика на превозното средство“, „двигатели с вътрешно горене“, „материалознание“, „електроника“, „електротехника“, „електронни компоненти на превозното средство“ и „информационно-технологични приложения“, които са свързани с пътните превозни средства.

ИЛИ  /В случай че не притежава необходимото образование/ да притежава най-малко 3 години трудов стаж и професионален опит по една или повече от горепосочените специалности.

Повече информация на телефон 0889 91 19 65.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе