Министър Пулев: Предприятията в Североизточна България да кандидатстват с проекти за програми за бизнеса

735 милиона са налични за проекти на микро-, малки и средни предприятия до края на годината по Плана за възстановяване и устойчивост и по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ стана ясно на брифинг на служебния министър на иновациите и растежа Александър Пулев в град Силистра, в който взеха участие директорът на дирекция в Областна администрация Разград Светлин Симеонов, управителят на Областния информационен център в Разград Юлиян Данаилов и началникът на отдел „Стратегическо планиране и проекти“ в Община Разград Христина Русева.

Работната среща – дискусия на тема „Възможности на бизнеса за кандидатстване с проекти по Плана за възстановяване и устойчивост и по структурните фондове на Европейския съюз“ се проведе на 10 септември в заседателната зала на Областна администрация Силистра, като участие в нея взеха представители на местни и регионални власти, работодателски и браншови организации и медии от областите в Североизточна България – Силистра, Добрич, Шумен, Русе и Разград.

YouTube

Министър Пулев заяви, че управляването от него министерство е въвело нов проактивен подход, за да бъде близо до бизнеса, като се организират мобилни приемни в страната.

Той подчерта, че държавата продължава да работи на пълни обороти и в пълен синхрон, за да се даде глътка въздух на най-уязвимия сегмент на българската икономика – микро-, малките и средни предприятия. Основният приоритет на министерството е да се помогне на бизнеса в условия на световни кризи – инфлация и криза в енергетиката, с инструментите на Плана за възстановяване и устойчивост и еврофондовете.

Пулев посочи, че много се спекулира с Плана за възстановяване и устойчивост, но той е отворен и работи. „По 5 млн. лв. на ден има Министерството на иновациите и растежа за проекти на микро-, малките и средни предприятия до края на годината“ заяви министърът.

Велина Попова, началник на отдел „Програмиране“ в Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ представи предстоящите до края на годината и планираните за 2023 г. процедури по Плана за възстановяване и устойчивост и по структурните фондове на ЕС. Повечето от тях са насочени към микро, малки и средни предприятия. Предвидени са мерки и за големите предприятия.

В момента се приемат проектни предложения по първата за България процедура от Плана за възстановяване и устойчивост – „Технологична модернизация“ с общ бюджет в размер на 260 млн. лв. Крайният срок за кандидатстване е 21 септември 2022 г.

До края на годината се отварят още три процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Плана за възстановяване и устойчивост – за киберсигурност и ИКТ решения в размер на 30.6 млн. лв., за изграждане на ВЕИ за собствено производство на енергия в размер на 200 млн. лв. и за развойни дейности и интелектуална собственост с общ бюджет от 120 млн. лв.

По линия на структурните фондове на Европейския съюз Пулев обяви, че от следващата година Министерството на иновациите и растежа ще разполага със 7 млрд. лв. за подкрепа на микро-, малки и средни, големи, научни центрове, иновационни и високотехнологични компании.

Две от програмите, които са на обща стойност 5 млрд. лв. са почти завършени и в процес на одобрение от Европейската комисия. Едната от тях – Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 с бюджет около 3 млрд. лв. вече е изпратена в Брюксел за одобрение. Втората – „Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ с бюджет от 2.14 млрд. лв., предстои да бъде изпратена за одобрение до 23 септември.

Основните приоритети на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ са два – „Иновации и растеж“ и „Кръгова икономика“. По двете програми са предвидени средства за технологична модернизация, разработване и внедряване на иновации във фирмите, увеличаване на експортния потенциал, създаване на нови или развитие на съществуващи компании с фокус върху високотехнологичните сектори на промишлеността, защита на патенти, индустриална собственост и др.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе