Парламентът окончателно гласува да се направи пълна дигитализация на имотния регистър

снимка: Papalin4o Photography

Парламентът окончателно гласува на второ четене промени в Закона за кадастъра и имотния регистър. Проектът, предложен от Министерството на правосъдието, предвижда пълна дигитализация на имотния регистър и е ангажимент по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

Това е вторият закон по ПВУ, иницииран от министерството, който получи завършек в Народното събрание. В края на м.г. депутатите окончателно одобриха предложените промени в Закона за правната помощ.

YouTube

Измененията в Закона за кадастъра и имотния регистър осигуряват пълната дигитализация на имотния регистър, воден от Агенцията по вписванията, чрез създаване на електронни партиди на недвижимите имоти и електронни партидни дела с вписаните актове и приложените към тях документи.

Това е същностна част от реформата на регистъра чрез преминаването му от персонална към реална система на вписване (не по персони, а по имот), предвидено още през 2000 г.

Сега нормативно се урежда имотният регистър като обща електронна база данни, съдържаща електронните партиди на недвижимите имоти и електронните партидни дела с вписаните актове и приложените към тях документи. Регламентира се идентичност между съдържанието на партидата на хартия и партидата в електронна форма, съответно съдържанието на партидното дело на хартия и в електронна форма. Законово се дефинира правомощието на службите по вписванията да въвеждат информация в електронните партиди на недвижими имоти и електронните партидни дела на вписаните актове с приложените към тях документи.

До 30 юни 2026 г. Агенцията по вписванията трябва да дигитализира наличния хартиен архив в службите по вписванията.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе