„Топлофикация – Разград” АД обявява подбор за позиция: Еколог

„Топлофикация – Разград” АД обявява подбор за позиция: Еколог.

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

YouTube

 • Отговаря за подпомагане процеса на формиране на екологичната политика на дружеството.
 • Следи и отговаря за спазване на законодателството в областта на екологията.
 • Анализира химичните анализи по целия технологичен процес.
 • Отговаря за реализацията на екологичните проекти и изготвя екологични оценки и анализи.
 • Участва в изготвянето на документация за ОВОС, оценка на съвместимостта със защитени зони.
 • Взима дейно участие и предлага предприемането на дейности, свързани с повишаване на енергийната ефективност на дружеството.

ОТ ВАС СЕ ОЧАКВА:

 • Висше образование със степен бакалавър или магистър – специалност „Инженерна екология“, „Екология и опазване на околната среда“, „Химия“ или подобна.
 • Опит на сходна позиция ще се счита за предимство.
 • Компютърна грамотност – много добро владеене на MS Office.
 • Езикова подготовка – владеене на английски език ще се счита за предимство.
 • Свидетелство за управление на МПС – кат.B ще се счита за предимство.
 • Познаване на Нормативната уредба в областта на здравословните и безопасни условия на труд ще се счита за предимство.
 • Умения за организиране, прецизност, отговорност и умения за работа в екип.

Желаещите могат да кандидатстват за съответната позиция в сайта на Овергаз в секция „Кариери“. От дружеството ще се свържат само с кандидатите, одобрени за интервю.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе