Къде няма да има ток утре в Разградско?

На 04.10.2023 от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград района на трафопостове „Хъш“; „Езеро“; „Исперихски път“; „Северен булевард“ 1; Вилна зона „Разград“; „БКС“ и „Бутални болтовe“.

На 04.10.2023 от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Лозница, БКТП „Агро“ и БКТП „Хлебозавод“ гр. Лозница; ПС „Каменна чешма“; ПС ВИК; Завод „АРМА“; ТП 9 Лозница ТП „Хладилмик; ТП „Бензиностанция“; ВС „Пароцентрала“ гр. Лозница; ТП „Краварник“ с. Ловско и МТТ „ТИС“ с. Ловско; ПС „Напояване“с. Крояч, с. Ловско и ТП „ЕСПУ“ гр.Лозница, с. Студенец и част от с. Гороцвет и ПС ВИК с. Градина.

YouTube

На 04.10.2023 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград, улици: “Свети Климент“ от № 89 до № 108, “Княз Борис“ от № 33 до № 72, “БърниБърнев“, “А. Кънчев“, “Люлин“, “Венелин“, “Анани Явашев“, “П. Волов“,“Г.С.Раковски“, “Г. Бенковски“, “П. Хитов“,“Г.Кръстевич“, “Х. Димитър“, “Доктор Петър Берон“, “Северен Булевард“, “Станка Николица“,“ Й. Чо банов“, “13-ти Март“, “В. Василевич“, част от „Давуздава“, “Антим 1“, “Х. Ботев“, “28-ми Януари“, “Паркова“, Детска градина №3, стадион „Лудогорец арена“, ПТГ “Ш. Петьофи“, ресторант „ЛЕС“, лесторант „Лятно Кино“.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:00 ч. до 17:00 ч. в районите на Северната част на гр. Разград.

На 04.10.2023 от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Тертер, с. Мъдрево, дом за стари хора Добрево, базови станции на мобилните оператори.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 16:00 ч. в районите на с. Задруга, с. Точилари, с. Бисерци.

В периода 03.10.2023 – 04.10.2023 от 08:40 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с.Топчии, ТП 1, улици: „Пирин“, „Стара Плаанина“, „Странджа“, „Шипка“, „9-ти Септември“.

На 04.10.2023 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Исперих, ТП „Рома“, ТП „1 Съвета“, ТП „Панайот Банков“, ТП 2, ТП 10, ТП „Места“, ТП „Стопански Двор“, ТП „Васил Коларов“, ТП „РТС“, МТП, Чужди трафопостове: „САС“, ТП „Сердика“, ТП „Леярна“, ТП „Строителна“, ТП „Оранжерия“, ТП „Добруджа“, БКТП „ЗРЧ“ .

В периода 04.10.2023 – 05.10.2023 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Гецово, абонати, захранени от ТП 4 и улиците: „Дунав“, „Христо Ботев“, „Мургаш“, „Рила“, „Димитър Димов“, „Шипка“, „Оборище“, „Рила“, „П. Яворов“, „Алеко Константинов“, „Петър Богданов“, „Волга“, „Розова Долина“, „Иван Вазов“, „Алабин“.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

dm petroleum

Върни се горе