„Топлофикация – Разград“ стартира отоплителен сезон 2023/2024 г. и започва поетапно пускане на отоплението от 18 ноември 2023 г.

„Топлофикация – Разград“ АД стартира отоплителен сезон 2023/2024 г. и започва поетапно пускане на отоплението считано от 18 ноември 2023 г.

Включване на отоплението ще се извърши поетапно, считано от 18 ноември 2023 г.  /събота/ в следната последователност:

YouTube

  • детски градини, ясли и здравни заведения;
  • учебни заведения;
  • клиенти в сгради с предоставени документи, съдържащи необходимите данни и реквизити, съгласно Закона за управление на етажната собственост и избрано упълномощено лице от етажната собственост;
  • клиенти в сгради – етажна собственост с избрани упълномощени лица и самостоятелни клиенти;
  • клиенти в сгради – етажна собственост без избрано упълномощено лице

Във връзка с това, е необходимо вътрешните отоплителни инсталации в сградите, както и отоплителните тела в жилищата, да бъдат приведени в готовност за работа.

Ако вътрешната отоплителна инсталация не е готова за работа или има неприключили ремонтни дейности по нея, клиентите трябва да информират упълномощеното за сградата лице. Упълномощеното лице има ангажимента да сигнализира това на посочения по-долу телефон в Центъра за работа с клиенти. В случаите, в които сградата няма избрано упълномощено лице, домоуправителя трябва да информира топлофикационното дружество за наличие на проблем.

Отоплението в такива сгради ще бъде пуснато след приключване на ремонтите.

 Упълномощените лица на абонатните станции имат задължението да запълват вътрешната отоплителна инсталация, да я обезвъздушават, но не и да пускат отоплението.

“Топлофикация – Разград” АД напомня на всички клиенти да отворят на максимална степен вентилите на радиаторите си, за да не се налага след това допълнително обезвъздушаване на отоплителните тела.

Важно е да бъдат проверени и уредите за дялово разпределение, монтирани върху радиаторите. Ако съществува проблем, абонатите трябва да се свържат с фирмата за дялово разпределение.

Приканваме всички сгради, които нямат избрани упълномощени лица да сторят това.

“Топлофикация – Разград” АД моли всички клиенти допуснали просрочени задължения да ги погасят.  До момента дружеството е уважило искането за пускане на отоплението на всички клиенти, които са предоставили документи, отговарящи на нормативната уредба.

За всички допълнително възникващи въпроси и уточнения сме на разположение всеки работен ден от 08:00 ч. до 13:00 ч. и от 13:30 ч. 16:30 ч. в Центъра за работа с клиенти на ул. „Трапезица“ № 8 или на телефон: 084/662 475.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе