Без ток утре в Разградско

На 05.04.2024 от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Мортагоново и с. Желязковец.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 16:30 ч. в районите на селата: Радинград, Ушинци, Веселина, Самуил, Богомилци, Хума, Гороцвет, Студенец, Ловско, Крояч и част от гр. Лозница.

YouTube

На 05.04.2024 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Кривня и гр. Сеново и абонати захранени от ТП 5, улици: “Христо Ботев“, „Родина“, „Ал. Стамболийски“, “Д. Полянов“, “Байкал“, “Еделвайс“, „3-ти март“, „13-ти март“, “Миньор“, “Лилия“.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 17:00 ч. в районите на Помпени станции на ВИК, ВЕИ и базови станции на мобилните оператори намиращи се на територията на посочените населени места.

На 05.04.2024 от 08:30 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: селата: Богданци, Кара Михал, Голяма вода, Трафопостове: ТП 1 Богданци, ТП 2 Богданци, ТП 1 Голяма вода, ТП 1 Кара Михал; чужди трафопостове: ТП „Зем.кооперация Богданци“, ТП „Сушилня Богданци“, БКТП „Птицеферма Богданци“, ТП „Зем. кооперация Голяма вода“, ПС „Дълбок сондаж Голяма вода“, ПС „Голяма вода“.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 09:30 ч. в районите на селата: Ножарево , Владимировци , Здравец , Пчелина , Хърсово.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе