Започва пролетното хигиенизиране на населените места в Община Разград, а „Бонбони за смет” ще е на 20 април

От 8 април, понеделник, започва традиционната кампания за пролетно хигиенизиране на населените места в Община Разград. Тя се провежда ежегодно след края на зимния период и преди Великденските празници. Кампанията  включва организирани дни за почистване и хигиенизиране на териториите за обществено ползване в населените места с участието на граждани, фирми и обществени организации. Активно включилите се участници в кампанията се стимулират от Общинската администрация с връчване на материални награди.

Във връзка с това е издадена Заповед № 385 от 04.04.2024 г. на Кмета на Община Разград, съгласно която е определен периодът от 08.04.2024 г. до 21.04.2024 г. за пролетно хигиенизиране на населените места в община Разград. Със същата заповед на добре представилите се и с най-голям принос в хигиенизирането на населените места на територията на община Разград, са определени награди за първо, второ и трето място за всяка отделна категория „Населени места“, „Училища“, „Детски градини , „Организации и фирми“ и „Гражданско участие“, както следва:

YouTube

– първо място – предметна награда на стойност до 300 лв.;

– второ място – предметна награда на стойност до 200 лв.;

– трето място – предметна награда на стойност до 100 лв.

След обявения период на кампанията за пролетно хигиенизиране на населените места, комисия от Община Разград ще извърши класиране на участниците в хигиенизирането по следните критерии:

  1. За „Населени места“:

– състояние на обществените озеленени площи;

– състояние на паркови, градински и детски съоръжения;

– чистота на уличните платна и прилежащите им площи;

– постоянно или временно завзети части от общинска земя, тротоари или зелени площи;

– състояние на обществените и общинските сгради и имоти.

  1. За „Училища“ и „Детски градини“:

– състояние на вътрешните дворове и съоръженията в тях;

– чистота на прилежащите им улични платна и площи.

  1. За „Организации и фирми“ и „Гражданско участие“:

– принос в почистването и облагородяването на териториите за обществено ползване, в това число изграждане на нови или възстановяване на съществуващи паркови и градински съоръжения с траен ефект.

Награждаването на класираните участници ще се извърши на 09.05.2024 г.

Община Разград ще осигури безплатни материали /найлонови чували и ръкавици/ и специализирана техника за транспортиране на отпадъци, събрани от териториите за обществено ползване в населените места – междублокови пространства, паркове, градини, сервитути на пътни артерии. Заявки за материали и техника ще се приемат в Община Разград тел: 084 /618 186.

За най-малките участници в кампанията на 20.04.2024 г. от 9:00 часа в гр.Разград ще се проведе Акция „Бонбони за смет“, като за всеки събран отпадък ще се предостави торбичка с лакомства на следните места: в ЖК “Орел”до сградата на Община Разград; в градинката  до  хотел „Централ” и в градинката до обръщалото в Квартал “Абритус” /Водна централа/.

В периода от 08 до 21 април 2024 г. в часовия интервал от 08:00 до 16:00 часа операторът на Регионално депо – Разград ще организира и осигури за участниците в кампанията безвъзмезден прием на отпадъци, събрани от териториите за обществено ползване в населените места.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе