Община Разград осигури работни места за 11 младежи по проект „Младежка заетост +“

Снимка: Данче Бозаджиева

Община Разград осигури работни места за 11 младежи по проект „Младежка заетост +“.

Основната цел на проекта е да се повиши конкурентоспособността на младежите на възраст от 16 до 29 години включително чрез осигуряване на възможност за стажуване, обучение по време на работа, осигуряване на заетост или включване в обучение за придобиване на „меки“ умения при работодател, което ще улесни преходът от образование към заетост и едновременно с това ще доведе до натрупване на ценен професионален опит у тях, необходим за заемане на свободни работни места, заявени от работодателите. Проект „Младежка заетост +“ се реализира по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027, Приоритет 3: „Насърчаване на младежката заетост“, съфинансира се от Европейския социален фонд. По проекта „Младежка заетост +“ се осигурява препитание на неактивни и безработни лица. Те се насочват от бюрата по труда.

YouTube

По проекта Община Разград сключи два договора с Агенцията по заетостта.

Единият е за стажуване и по него е назначен счетоводител в отдел „Социални дейности и здравеопазване“ в Община Разград. Срокът на стажа му е 9 месеца.

Другият договор е за обучение по време на работа. По него са назначени 10 общи работници в 6 населени места: Дянково, Стражец, Киченица, Топчии, Ясеновец и Раковски. Това е станало по предложение на кметовете на селата. Трудовият ангажимент на работниците по проекта е 6-месечен, възнагражденията им се изплащат по проекта.

Проектът продължава до 2027 г. и при възможност Община Разград ще осигури работни места по нея и на още млади хора.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе