Трети здравен медиатор в община Разград започва работа от днес

Снимка: Данче Бозаджиева

Още един здравен медиатор започва работа от днес в община Разград. Досега в дейност „Здравеопазване“ бяха назначени двама здравни медиатори – Ерджан Хасанов отговаря за град Разград, а Севджан Басриев – за село Ясеновец.

Тези длъжности са на целева субсидия от държавния бюджет, като назначените на тях посредничат в процеса на осигуряване на достъп до здравни услуги на представители на уязвими групи на територията на община Разград. Подпомагат населението в следните аспекти: подобряване на качеството на здравните и социалните услуги в община Разград; повишаване на здравната култура на етническите малцинства в неравностойно положение; повишаване на информираността на гражданите по отношение на здравната система; улесняване достъпа до здравни услуги за групите в неравностойно положение и лица с най-висока степен на здравна уязвимост.

YouTube

След проведен подбор Община Разград излъчи още един кандидат за длъжността „здравен медиатор“. Назифе Алиева успешно премина през специализирано обучение            за придобиване на професионална квалификация „здравен медиатор“. То се организира от Факултета по обществено здраве на Медицинския университет – София, съвместно с Национална мрежа на здравните медиатори. За втора поредна година програмата за обучение включваше модул за обучение на здравни медиатори за работа в болнични заведения, разработен и пилотиран от Националната мрежа на здравните медиатори в рамките на проект BGLD-1.006-0001 „Здравеопазване за всички“, Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Алиева встъпи в длъжност днес, ще отговаря за две села – Стражец и Раковски – населени места с наличие на уязвими групи от населението, които се нуждаят от подпомагане при осигуряването на здравна и социална помощ. По утвърден график в понеделник и петък ще е в Стражец, вторник и четвъртък – в Раковски, а в сряда – в офиса на здравните медиатори в Средношколското общежитие в Разград. В двете села може да бъде намерена в кметствата или при личните лекари.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе