Пролетен концерт „Да се хванем за зелено“ се проведе вчера

Концертът е посветен на Лазаровден, Цветница, Великден, Гергьовден. Включиха се деца от цялото училище, участващи в театрални и танцови формации и вокални групи. Концертът е иницииран от ДТС „Роли Дроли“ с ръководител Валентина Георгиева и е публична изява по Дейност 5 по проект BG05SFPR001-1.001-0001 “Успех за теб”, финансиран от Програма “Образование”, в която учителят Валентина Георгиева подкрепя развитието на деца с изявени дарби.

На открито, в училищния двор, малките актьори разказаха за празниците, танцуваха, пяха. Две гергьовски люлки и цветни рисунки украсиха импровизираната сцена. В края на концерта всички участници и зрители се включиха в голямо право хоро.

YouTube

Сърдечно благодарим на децата от ДТС „Роли Дроли“ с ръководител Валентина Георгиева, Вокална група „Сребърни звънчета“ с ръководител Венелин Николов, Вокална група „Canto“ с ръководител Десислава Македонска, Танцова формация „Сладури“ с ръководител Екатерина Портянова, ДТА „Лудогорче“ с ръководители Иван Иванов и Десислава Иванова.

Дейност 5 по проект BG05SFPR001-1.001-0001 “Успех за теб” е насочена към създаване на условия за мотивация за учене и трайно приобщаване на ученици чрез стимулиране развитието на личностни качества, социални и творчески умения и изяви на способностите в областта на науката, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното образование, образованието за устойчиво развитие.

Пролетен концерт „ДА СЕ ХВАНЕМ ЗА ЗЕЛЕНО“ се проведе на 29.04.Концертът е посветен на Лазаровден, Цветница, Великден,…

Posted by ОУ "Васил Левски" – гр. Разград on Monday, April 29, 2024

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе