Складове за съхранение на негодни за употреба препарати в област Разград ще бъдат включени в програма за контрол и обезвреждане

Комисия от Областна администрация, назначена със заповед на Областния управител, извърши обследване и контрол на обекти от критичната инфраструктура в Разградска област, съгласно Наредба за реда, начина и компетентните органи за установяване на критичните инфраструктури и оценка на риска за тях. Бяха обследвани обекти, работещи с опасни химични вещества АДМ Разград” ЕАД – Разград; “БИОВЕТ” АД клон Разград; “ПИЛКО” ЕООД – Разград; “ДРУЖБА” АД – Разград, Хан Аспарух “ АД  гр. Исперих “ОКТОПОД-С”ООД гр. Варна – маслобойна с. Самуил, и „Тракция“ АД с. Самуил, както и складове съхраняващи препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност и неизвестен произход.

В комисиите бяха включени представители на РДПБЗН – Разград, служба Контрол на общоопасните средства при ОДМВР – Разград, Регионална здравна инспекция – Разград, Дирекция Инспекция по труда – Разград, Областна дирекция безопасност на храните – Разград и представител на общинската администрация на чиято територия са обектите.

YouTube

На територията на област Разград са разположени общо 5 броя складове, съхраняващи негодни за употреба препарати за растителна защита, намиращи се в с. Дряновец, с. Езерче, с. Владимировци, с. Балкански и град Завет.

За състоянието на два от складовете са констатирани нередности, за които са издадени предписания. Всички складове ще бъдат включени в Програма „Мониторинг, контрол и обезвреждане на негодни за употреба препарати за растителна защита и мерки за превенция“. Два от складовете в – с. Владимировци, собственост на община Самуил и склад в с. Балкански, който е собственост на Държавен фонд „Земеделие“, са с приоритет за включване в програмата.

В с. Тодорово и в град Кубрат е намерено решение за съхранение на препаратите в техните складове, като те са опаковани в специални бетонни кубове, които не позволяват разливи.

Тази година в Министерство на околната среда и водите започна подготовка на Програма „Мониторинг, контрол и обезвреждане на негодни за употреба препарати за растителна защита и мерки за превенция“, част от втори етап за изпълнение на Швейцарско-Българска Програма за сътрудничество. Програмата ще стартира през 2025 година.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе