Информационен ден за българи в Гърция в сферата на социалното осигуряване ще се проведе на 20 април

Информационен ден за българите в Гърция в сферата на социалното осигуряване ще се проведе на 20 април в Александруполис. Събитието…