Агенцията по заетостта стартира обучение за повишаване на капацитета на ромските медиатори

Агенцията по заетостта съвместно със Сдружение „Национална мрежа на ромските трудови медиатори”, стартира двудневно обучение за повишаване капацитета на трудовите…