Агенцията по заетостта стартира обучение за повишаване на капацитета на ромските медиатори

Агенцията по заетостта съвместно със Сдружение „Национална мрежа на ромските трудови медиатори”, стартира двудневно обучение за повишаване капацитета на трудовите посредници – ромски медиатори, наети по Национална програма „Активиране на неактивни лица”. Мероприятието бе открито от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта Смилен Вълов, който поздрави участниците за тяхната работа и ги призова активно да отправят предложения за повишаване успеваемостта на дейността им въз основа на техния досегашен опит и практика.

Събитието е първото от поредицата обучения, които Агенцията по заетостта ще проведе през 2022 г. за подобряване уменията на ромските медиатори. Основните акценти в днешния ден са важността на работата на терен, обмяната на добри практики между участниците за привличане на неактивни лица и отправянето на идеи за надграждането на досегашната дейност.

YouTube

Наемането на ромски медиатори като трудови посредници в екипите на бюрата по труда датира от 2008 г., а целта му е насърчаване на активното поведение на пазара на труда сред ромската общност. Към момента в системата на Агенцията по заетостта работят 68 ромски медиатори, които участват във всички дейности на бюрата по труда, свързани с активиране на неактивни лица. Ежегодно те съдействат за реализацията на близо 30 000 лица, като 54% от тях започват работа.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе