Назначените по проект „Грижа в дома в община Разград“ служители повишиха капацитета си за оказване на подкрепа на възрастни хора

През тази седмица 47 служители, назначени по проект BG05SFPR002-2.001-0195 „Грижа в дома в Община Разград“ участваха в надграждащо обучение на…

Агенцията по заетостта стартира обучение за повишаване на капацитета на ромските медиатори

Агенцията по заетостта съвместно със Сдружение „Национална мрежа на ромските трудови медиатори”, стартира двудневно обучение за повишаване капацитета на трудовите…